Mijn Communities
Help

11-06-2021

15-06-2021 19:05
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven

CAO 833 Woondiensten

Het document met de CAO-inrichting per 01-05-2021 wordt op de community geplaatst.

CAO 26 Vleessector

Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 2 en 3 juni 2021 gedurende korte tijd kalenderdagen geweest. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op
03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen.

Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

CAO 83 Betonproductentenindustrie

Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Hierbij zijn de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderd. 

Per 01-06-2021 is de volgende inrichting aangepast:

 • Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag is verwijderd

 • Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1712,00 is verwijderd

 • Minimum controle en correctie: Ja is verwijderd

 • Referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen is toegevoegd.

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. 

Per 01-06-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. 

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. 
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal en Leeftijd percentages controleren, na selectie van de CAO.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst, kunt u bij Salaristrede (Salarisschaal) de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderen per 01-07-2021.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021.

CAO 233 Houthandel

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • VCR (vast) (Pens.): Ja

 • VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen.

Let op: de pro rata methode ‘gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen’ is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor ‘Werkdagen’.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 0253 Houtverwerkende industrie

Per 01-12-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, en per 01-04-2022 verwijderd: Eenmalige uitkering > Bedrag, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

De volgende standaardwaarden zijn ook toegevoegd per 01-12-2021 en per 01-04-2022 verwijderd:

 • Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 100,00

 • Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja

 • Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2022/03/01

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • VCR (vast) (Pens.): Ja

 • VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen.

Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 592 Bloemen en planten detailhandel

De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

CAO 632 Banken CAO

Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau.

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. 

Per 01-06-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 vastgelegd.  
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal controleren, na selectie van de CAO.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021.

CAO 633 Uitzendkrachten

De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -

Per 01-01-2021 is variant 0001 toegevoegd bij pensioen soort 01 Pensioen in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Het enige verschil met de al bestaande regel is de productvariant voor de Groothandel in aardappelen: AVP.

Als alle medewerkers gebruik maken van deze variant, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden na selectie van de Bedrijf CAO in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij 'Pensioen variant”. Na deze selectie is de variant zichtbaar bij alle medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO, tenzij u zelf via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst inrichting heeft vastgelegd.

Als niet alle medewerkers gebruik maken van de nieuwe variant, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij Pensioen variant. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u een regel toe voor Product variant AVP. Als u geen gebruik meer maakt van de eerder ingerichte Product variant GFVP, kunt u de bestaande regel ook wijzigen.

De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 02-06-2021 gewijzigd in kalenderdagen. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op 03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen.

Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) kalenderdagen vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

CAO 727 Retail Non-Food

De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen

 • VCR (vast) (Pens.): Ja

 • VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen.

Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en
4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 1287 Grafimedia

Per 01-01-2021 is via pensioensoort 16 Extra Fonds 4 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor het RVU-fonds. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: 16 ASF/RVU-fonds.

Arbeidsvoorwaarde 16 ASF/RVU-fonds is per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt.

Met ingang van dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Ophogingspercentage vakantietoeslag (Extra Fonds 4: 8,00

 • Pro rata methode (Extra Fonds 4): kalenderdagen

 • VCR (vast) (Ext.fds.4): Ja

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt.

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), waarbij geen percentage is vastgelegd. Per 01-04-2021 is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 0,2. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO, en na selectie van de peildatum.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Deze inrichting is nu vastgelegd per 01-01-2021 omdat er nog resultaten van een berekening uit voorgaande jaren van pensioensoort 16 Extra fonds 4 kunnen voorkomen in de payrollelementen. Door de arbeidsvoorwaarde per deze datum te selecteren, worden de aanwezige payrollresultaten overschreven.

De RVU-regeling is in 2021 gekoppeld aan de regeling ASF Gezondheidszorg. Dit kan doordat alle deelnemers met deelname aan het ASF Gezondheidszorg automatisch ook deelnemen aan de RVU Grafimedia. De inrichting voor ASF Gezondheidszorg is op CAO-niveau vastgelegd bij pensioensoort 15, Extra Fonds 3, met alternatieve omschrijving 15 ASF/Gezondheidszorg. Het is in 2021 niet nodig om voor 2021 inrichting toe te voegen voor pensioensoort 16, 16 ASF/RVU-fonds via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen.

In 2022 krijgt de RVU Grafimedia wel een eigen regelingkenmerk. Informatie hierover volgt in het laatste kwartaal van 2021.

Publishing Date : 6/15/2021