Mijn Communities
Help

12-02-2021

16-02-2021 16:13
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 180 Weergaven

CAO 10 Bouw en infra

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen, middelloonregeling, bouw - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 9,0368 en 15,9632. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen, middelloonregeling, UTA-werknemers - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 10,2952 en 14,7048. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging, 04 Pensioen extra, 05 VUT en 06 Vroegpensioen verwijderd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA hiaat - 08 Arbeidsongeschiktheidspensioen Bouw BW - de franchises gewijzigd in 14.544 en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 09 WIA hiaat extra - 09 Arbeidsongeschiktheidspensioen UTA-personeel - de franchises gewijzigd in 14.544 en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - 11 Opleidings- en ontwikkelingsfonds bouw - 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage is ongewijzigd 1,50.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Aanvullingsfonds Bouwbedrijf, bouw BW - het percentage voor de werkgever gewijzigd in 3,26 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage ten laste van de werknemer is ongewijzigd 0,11.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 13 Extra fonds - 13 Opleidings- en ontwikkelingsfonds UTA-werkn. - 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage is ongewijzigd 0,7520.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 14 Extra fonds 2 - 14 Aanvullingsfonds Bouwbedrijf, UTA-werknemers - 2088 CAO-uren toegevoegd. De percentages zijn ongewijzigd 0,11.

Voor pensioensoort 15 Extra fonds 3 - 15 Duurzame inzetbaarheid - zijn de percentages vooralsnog ongewijzigd 4,36 en 1,93.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 27 Mortel- en Morteltransportondernemingen

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Mortel 40 u per wk - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 7,3432 en 17,6568.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - met productkenmerk BPFBMA - verwijderd.

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Middelloonregeling sector Mortel 36 u per wk. De inrichting is gelijk aan de inrichting van pensioensoort 01 Pensioen, met uitzondering van het aantal CAO-uren. Bij pensioensoort 03 zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd.

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra - Arbeidsongeschiktheidspensioen 36 u per wk. De inrichting is gelijk aan de inrichting van pensioensoort 10 AOP, met uitzondering van het aantal CAO-uren. Bij pensioensoort 09 zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP - Arbeidsongeschiktheidspensioen 40 u per wk - de franchises gewijzigd in 14.544, en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 43 Architectenbureaus

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 14.789, zijn de maxima gewijzigd in 80.041 en zijn de percentages ongewijzigd 10,35 en 12,65.

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 08 WIA Hiaat de eindleeftijd gewijzigd in 99, waarbij de berekening 24 maanden voor de AOW-leeftijd stopt. Hiervoor wordt getoetst op de Geboortedag. De jaarmaxima zijn gewijzigd in 58.307, en het percentage is ongewijzigd 0,25.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

De standaardwaarde bij ‘Af te dragen bedrag Soc fonds’ ad 53,00 is ongewijzigd ten opzichte van 2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. f te dragen bedrag Soc fonds  

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 51 Timmerindustrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Natuursteen - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 7,5514 en 17,4486.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 0,0525 en 0,0975.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 10 Sociaal fonds het percentage gewijzigd in 1,10.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Bikudak voor niet-UTA - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanvulling 55-min sector Bikudak voor niet-UTA verwijderd. Dit betreft de regel uit de referentietabel, maar ook de ingerichte standaardwaarden bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) en Pro rata methode (Pens.aanv.).

De alternatieve omschrijving voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 12-02-2021 verwijderd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Pensioenfonds Bouw sector Bikudak voor UTA - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.ovb.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - SF Bikudak - de percentages gewijzigd in 1,15 en 2,83. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - WGA-Hiaat - de jaarmaxima gewijzigd in 58.307,40. De percentages zijn ongewijzigd 0,2350 en 0,3250 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 13 Extra fonds - Collectieve Ongevallenverzekering - het percentage gewijzigd in 0,0628. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Het percentage bij pensioensoort 14 Extra fonds 2 - SF Bikudak Niet Nominatief - is ongewijzigd 2,2200. Per 01-01-2021 zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen Middelloonregeling - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen aanvullingsregeling 55- verwijderd. Dit betreft de regel uit de referentietabel, maar ook de ingerichte standaardwaarden bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ovb.) en Pro rata methode (Pens.ovb.). Ook de alternatieve omschrijvingen voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra - 04 Beter excedent - zijn verwijderd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 190 Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 16.149, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 8,5425 en 16,2075. De eindleeftijd is gewijzigd in 67 jaar.

De inrichting voor medewerkers van 68 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal Werk

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189.

De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,12766 en 12,87234. Op 12-02-2021 zijn beide percentages gewijzigd in 12,50. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. Het percentage ten laste van de werkgever is ongewijzigd 0,50. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat die berekening niet in gebruik is genomen.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 317 Gehandicaptenzorg

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189.

De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 410 Brandstoffenbedrijf

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 418 Natuursteenbedrijf Regulier

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Natuursteen - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanvulling 55 min sector Natuursteen, met productkenmerk BPFNTA - verwijderd. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is op 12-02-2021 verwijderd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - de dagmaxima gewijzigd in 335,10. Het percentage ten laste van de werknemer is verwijderd, en het percentage ten laste van de werkgever is gewijzigd in 1,60.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 427 Tandtechniek

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn eerst ingericht als 8,333333 en 16,666667. Op 19-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 8,333 en 16,667.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,166 en 0,334.

Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835.

Voor pensioensoort 11 Sociaal Fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Tot nu toe is het percentage ongewijzigd 0,40.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor alle 3 varianten de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189.

De percentages voor variant 0001 - 0001 Reguliere medewerkers - zijn gewijzigd in 12,50.

De percentages voor variant 0002 - 0002 Bescherming Verlof en Werkloosheid - zijn gewijzigd in 11,60.

Voor variant 0003 - 0003 Persioen zonder percentages - zijn geen percentages ingericht. De eindleeftijd is gewijzigd in 67 jaar.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25.

Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. De inrichting voor medewerkers van 68 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via pensioensoort 13 Extra Fonds wordt de premie berekend voor de Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Tot nu toe is het percentage ongewijzigd 0,20.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 623 Optiekbedrijven

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging verwijderd, omdat VPL / Overgangsregeling niet meer wordt vermeld.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 04 Pensioen extra de franchises gewijzigd in 58.311, zijn de maxima gewijzigd in 112.198 en zijn de percentages gewijzigd in 13,20.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Op CAO-niveau was 70,00 vastgelegd voor gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort is per 01-02-2021 70,00 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. 'Arbeidsvoorwaardegegevens' de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1458 Lederwaren en reisartikelen, detailhandel in

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1459 Verf en behand, detailhandel in

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Deze CAO is opgegaan in CAO 727 Retail Non-Food. Met uitzondering van de inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen wordt de inrichting van deze CAO niet meer gecontroleerd. Hoewel de fiscus geen einddatum voor deze heeft vastgelegd, is toch het advies om over te stappen naar CAO 727. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1460 Fotografische artikelen, detailhandel in

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,30.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1463 Tabaksartikelen, detailhandel in met Einddatum 31-12-2020.

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Omdat de fiscus einddatum 31-12-2020 voor deze CAO heeft vastgelegd, is de berekening van pensioen per 01-01-2022 verwijderd. Het advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar een andere CAO. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1464 Vervallen 01012018 Detailh. in Juweliersart. 727

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

Omdat de CAO is vervallen per 01-01-2018 is de inrichting in de referentietabellen verwijderd per 01-01-2022. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189.

De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189.

De percentages in de berekening zonder variant zijn eerst gewijzigd in 11,202128 en 13,797872. Op 06-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 11,23 en 13,77.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. Het percentage ten laste van de werkgever is ongewijzigd 0,50.

Per 01-01-2020 is in pensioensoort 10 AOP mét variant 0001 - AOP zonder percentages - het jaarmaximum voor de werknemer gewijzigd in 21.430. Per 01-01-2021 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Op 12-02-2021 is de standaardwaarde bij Langdurig zorgverlof doorbet perc. per 01-02-2021 verwijderd omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is nu bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang 25,00 vastgelegd.

Per 01-11-2021 is de standaardwaarde bij Levensloop % vaste bijdrage van 0,50 verwijderd.

U kunt de inrichting van deze standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat deze berekening niet in gebruik is genomen.

De inrichting die bij uw bedrijf actief is, kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,30.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 2143 Nederlandse Podia

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 9,725 en 15,275.

Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25.

Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 2272 Geluid- en Beelddragers, SWK

Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675.

De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 3855 Zwembaden

Op CAO-niveau was 100,00 vastgelegd voor gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort is per 01-02-2021 100,00 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Publishing Date : 2/16/2021