Mijn Communities
Help

12-08-2020

13-08-2020 15:22
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 208 Weergaven

CAO 10 Bouw en Infra

Per 01-01-2020 is bij Levensloop % vaste bijdrage: 1,50 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Levensloop bijdrage werkgever. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Helaas is het nog niet mogelijk om op CAO-niveau per 01-07-2020 standaardwaarden vast te leggen voor Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof én voor Maximum dagloon toepassen aanv geb verl. U kunt deze inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing.

Voor de afdracht voor Duurzame inzetbaarheid is pensioensoort 15 - Extra fonds 3 - toegevoegd, met twee varianten. In de waardenlijst is voor Extra fonds 3 variant vastgelegd: 0001 bouwplaatswerknemers en 0002 uta-werknemers. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de aanwezige inrichting controleren.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > 15 Duurzame inzetbaarheid kunt u de vastgelegde standaardwaarden controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. De arbeidsvoorwaarde 15 Duurzame inzetbaarheid > Benoemde variant (vaste grondslag) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De alternatieve omschrijvingen van Chauffeurstoeslag zijn gewijzigd in Bestuurderstoeslag. U kunt de CAO-inrichting overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (niveau Land, Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Publishing Date : 8/13/2020