Mijn Communities
Help

14-07-2021

15-07-2021 22:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 254 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Per 01-07-2021 zijn de salarisschalen op CAO-niveau gewijzigd.

Bij de jeugdlonen voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar verwijderd. 

De omschrijving voor de vakbekwame jeugdigen is gewijzigd. Daarom zijn de salarisschalen K, L en M toegevoegd. Voor deze groep medewerkers - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de salarisschalen A1, A, B, C, en D vervallen. Ook de weeklonen en de uurlonen zijn verwijderd.

Let op: voor medewerkers bij wie Categorie (Salarisschaal) = 1 is geselecteerd, zijn alleen de salarisbedragen bij de salarisschalen I (Niet vakbekwame jeugdigen) en J (Min-treden) aangepast. Dit betreft medewerkers die horen onder CAO Goederenvervoer Nederland. 

U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) controleren.

Per 01-07-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2181,24. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 83 Betonproductenindustrie

Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd:

 • Vergoeding per km: 0,12.

Helaas bleek het nog niet mogelijk om de wijziging voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen.

Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd:

 • Onbelaste vergoeding 1 bedrag met alternatieve omschrijving Onbel. verg. werkschoeisel per dag: 0,14.

Let op: Berek.methode onbelaste vergoedingen 1: Op te geven aantal òf werkdagen is nog niet geselecteerd.

Ook zijn de alternatieve omschrijvingen vastgelegd, die horen bij deze berekening.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 156 Ziekenhuizen

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven, zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 219 Gezondheidscentra

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening en Sociaal werk

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 317 Gehandicaptenzorg

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 427 Tandtechniek

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

In ons CAO-bericht van 30-06-2021 hebben wij u doorgegeven dat per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 1 inrichting was toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst.

Omdat deze inrichting problemen opleverde voor een klant, zijn de toegevoegde standaardwaarden per 01-06-2021 verwijderd. Ook zijn de alternatieve omschrijvingen voor deze berekening via Bruto vergoeding 1 verwijderd.

Vervolgens is per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 11 inrichting toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst. Er is een standaardwaarde gemuteerd, en er zijn alternatieve omschrijvingen voor deze berekening vastgelegd:

 • Bruto vergoeding 11 bedrag met alternatieve omschrijving ‘Reisuren per opkomst bedrag’: 1,50.

N.B.: Helaas bleek het niet mogelijk om op CAO-niveau bij Berek methode Bruto Vergoeding_11 ‘Op te geven aantal’ te selecteren.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-06-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 487 Metalektro

Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld.

De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld.

De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 721 Huisartsenzorg

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagenkalenderdagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het foutieve productkenmerk U0122-1052 vervangen door S0122-1052. Bij Berek Dgn (21 Berekeningsdagen) is 4 werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Het advies is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen op bedrijfsniveau te controleren. Als u daar het foutieve productkenmerk heeft vastgelegd, wijzigt u dit productkenmerk per 01-01-2021 in S0122-1052.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Als de productkenmerken in de referentietabel op CAO-niveau én in UPA - koppeling pensioenregelingen aan elkaar gelijk zijn, zullen er correcties worden aangemaakt voor de aanlevering aan het pensioenfonds.

CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 1577 Toneel en Dans

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Als alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 01-09-2021.

Per 01-09-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Eindeperiode (grat): 08

 • Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar

 • Nog in dienst op datum (grat): 01-09-2021

 • Percentage (grat): 0,50

 • Vaste afspraak (grat): Nee

Per 01-09-2021 zijn de volgende mutaties vastgelegd:

 • Percentage (grat): 0,00

 • Uitbetalingspercentage (grat): 0,50

Per 01-10-2021 is de volledige inrichting verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde, omdat de alternatieve omschrijvingen niet peildatumgevoelig zijn.

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en de CAO-inrichting eventueel overschrijven.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 2143 Nederlandse Podia

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken

Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021:

 • de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen

 • in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee

Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Publishing Date : 7/15/2021