Mijn Communities
Help

16-02-2021

17-02-2021 16:16
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 183 Weergaven

CAO 35 Textielverzorging

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.147, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 8,80 en 17,60.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 173.780. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening met variant 0001 - Tapijt en Textiel - als voor de berekening met variant 0002 - Mode en Interieur.

De inrichting bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Financiering Branche-organen - is vooralsnog ongewijzigd: het jaarmaximum is 52.819 en het percentage is 0,24.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 41 Bouwmaterialen handel

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.356 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 46.526. De percentages zijn ongewijzigd in 7,40 en 14,80.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 87.466,50. Het percentage is ongewijzigd 0,20.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort was al 70,00 vastgelegd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 50 Apotheken

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen (incl. Partnerpensioen) - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, is het percentage voor medewerkers van 20 jaar en ouder gewijzigd in 9,48 en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen (excl. Partnerpensioen) - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, is het percentage voor medewerkers van 20 jaar en ouder gewijzigd in 8,63 en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie - Eenmalige uitkering april 2019 - is op 16-02-2021 verwijderd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 83 Betonproductenindustrie

Per 01-01-2020 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.300.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn gewijzigd in 10,17 en 20,33. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 2088. Pro rata methode (Pens.) is gewijzigd van werkdagen in kalenderdagen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in -

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 11,20 en 20,80.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 0253 Houtverwerkende industrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.377, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages gewijzigd in 12,90. Er zijn 2080 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages gewijzigd in 14,80. Er zijn 2080 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,16 en 0,48. Bij navraag over de percentages werd nl. verwezen naar de percentages die op het polisblad zijn vermeld.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. variabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 465 Banden- en wielenbranche

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.187, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.289 en zijn de percentages gewijzigd in 10,96 en 16,44.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,10.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 833 Woondiensten

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd 8,44 en 18,56.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - SPAWW inhouding - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,40.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoorten 07 Vroegpensioen extra verwijderd. Het productkenmerk was VPL.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.464 en ziin de percentages gewijzigd in 0,14 en 0,11.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 09 WIA hiaat extra de jaarfranchises gewijzigd in 58.464 en zijn de percentages zijn gewijzigd in 0,52 en 0,28.

De inrichting bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds is ongewijzigd; de percentages bijven 0,075.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 13 Extra fonds - Risicopremies onbetaald verlof - de jaarfranchises gewijzigd in 15.583, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en is het percentage gewijzigd in 1,00.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

De inrichting bij ‘Af te dragen bedrag Soc fonds’ ten behoeve van de Werkgeversbijdrage voor Vakbondswerk is vooralsnog ongewijzigd 19,00. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 85,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 85,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima voor de berekening zonder variant gewijzigd in 112.189. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar zijn de percentages gewijzigd in 0,25 en voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 15,70.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima voor de berekening met variant 0001 - PNO Digitaal 1 - gewijzigd in 69.492. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar zijn de percentages gewijzigd in 0,25 en voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 15,70.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Fonds Collectieve Belangen ICK-branche - is het jaarmaximum op 16-02-2021 gewijzigd in 69.492. Het percentage ad 0,06 en het productkenmerk zijn vooralsnog ongewijzigd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.147, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 8,80 en 17,60.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 08 WIA Hiaat - SAVAMITT - gewijzigd in 58.307,40. Op 16-02-2021 is dit jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,420. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening zonder variant - de berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd - als voor de berekening met variant 0001 - Eindleeftijd 99.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 173.780. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening met variant 0001 - Tapijt en Textiel - als voor de berekening met variant 0002 - Mode en Interieur.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort was al 70,00 vastgelegd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 53.499. De percentages zijn ongewijzigd 8,57 en 17,13.

De inrichting bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is exact gelijk aan de inrichting bij pensioensoort 01 Pensioen: de jaarfranchises zijn gewijzigd in 14.544, de jaarmaxima zijn gewijzigd in 53.499, en de percentages zijn ongewijzigd 8,57 en 17,13.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 58.311. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,10.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Publishing Date : 2/17/2021