Mijn Communities
Help

16-07-2020

16-07-2020 22:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 184 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Per 01-07-2020 is inrichting toegevoegd voor de Jeugdlonen en de Mintreden. 

Ook is het uurloon dat bestaat uit het minimumloon per 01-07-2020 gewijzigd van € 9,69 in € 9,70. 

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 633 Uitzendkrachten

De hoogte van de SFU-premie voor 2020 was eind vorig jaar vastgesteld op 0,1% van uw brutoloonsom van 2019. Door de coronacrisis heeft het bestuur dit besluit herzien. In overleg tussen werkgeververtegenwoordigers en werknemervertegenwoordigers is besloten de premie te halveren naar 0,05%. 

Op basis van dit besluit is het percentage voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2020 gewijzigd van 0,1 in 0,05. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - 

Per 01-07-2020 zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau.

De bedragen die lager waren dan het minimumloon zijn eerder aangepast.

Op 08-07-2020 zijn de tussenliggende bedragen (voor 20 jaar en 1 ervaringsjaar of 20 jaar en 2 ervaringsjaren) gewijzigd, evenals de bedragen voor de salarisschalen B (Orba-score 50 - 69,5) en C (Orba-score 70 - 89,5) die gelden voor de leeftijden 18 tot en met 21 jaar.

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 727 Retail Non-Food

Op 10-07-2020 zijn de salariswijzigingen per 01-07-2020 doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Omdat alle medewerkers tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe loongebouw, zijn er per 01-07-2020 geen overgangstabellen meer. Daarom zijn per 01-08-2020 een aantal categorieën verwijderd. 

Van de resterende categorieën zijn in de meeste gevallen de omschrijvingen op CAO-niveau gewijzigd: het woord Nieuw is verwijderd uit de omschrijving, evenals in enkele gevallen een datum.

De actuele categorieën per 01-08-2020 zijn:

 • 11 Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Woninginrichting

 • 08 Sport en schoenen

 • 13 Tuincentra

 • 02 Virtuele loontabel Tuincentra ‘medewerkers indienst per 31-12-2016’

 • 09 Wonen

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De inrichting van Categorie (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf

Op verzoek is bij drie pensioensoorten het ophogingspercentage vakantietoeslag gevuld met 8,00. Het gaat om de volgende berekeningen:

 • Pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 822

 • Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 822

 • Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09

De inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS"

Na controle blijkt dat bij de pensioensoorten 08 WIA hiaat en 09 WIA hiaat extra het ophogingspercentage vakantietoeslag is vastgelegd bij ophogingspercentage overig.

Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00 en de inrichting bij ophogingspercentage overig verwijderd.

Het betreft de volgende berekeningen:

 • Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 880

 • Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 880.

De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Omdat per saldo het ophogingspercentage gelijk blijft, mag de herberekening geen ander resultaat opleveren.

CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf

Na controle blijkt dat bij pensioensoort 07 Vroegpensioen extra het ophogingspercentage vakantietoeslag niet is vastgelegd. Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00.

Het betreft pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 2297.

De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-01-2020 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat -zònder variant- de eindleeftijd gewijzigd van 67 in 68 jaar. De berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd, dus deze aanpassing heeft geen consequenties voor de resultaten van de berekening. 

De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Publishing Date : 7/16/2020