Mijn Communities
Help

17-02-2021

18-02-2021 17:04
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 173 Weergaven

CAO 49 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg …

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn voorlopig gewijzigd in 13,89 en 16,51.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-01-2021 is bij Sociaal fonds werkgeverslast ‘Af te dragen bedrag Soc. fonds’ vooralsnog ongewijzigd 100,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 156 Ziekenhuizen

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 157 Zuivelindustrie I

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.726, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de - fictieve - percentages ongewijzigd 0,10.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de -fictieve- percentages ongewijzigd 0,10.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden gemuteerd:

  • bij Pro rata methode (Pens.) en bij Pro rata methode (Pens.aanv.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd

  • bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) en bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd

  • bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en bij Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) is 3,50 vastgelegd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Atandaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 219 Gezondheidscentra

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen PFZW - bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen PFZW - bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen PMA incl. PP - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 9,48.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen PMA excl. PP - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 8,63.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 04 Pensioen extra - 04 Pensioen SPOA - de jaarfranchises en de jaarmaxima vooralsnog ongewijzigd 14.167 en 84.046, en zijn de percentages gewijzigd in 9,566667 en 19,133333.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP - 10 AOP PFZW - bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Per 01-01-2021 is de inrichting van pensioensoort 11 Sociaal fonds verwijderd, omdat SSFG zijn werkzaamheden begin 2021 afsluit.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-01-2021 is bij Sociaal fonds werkgeverslast - 17 Werknemersbijdrage werknemersorg. - Af te dragen bedrag Soc. fonds - Werkgeversbijdrage werknemersorg. - ongewijzigd 13,00.

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 279 Gemaksvoedingsindustrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.256, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.244. De percentages zijn ongewijzigd 9,48 en 13,51. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de regel met beginleeftijd 021 verwijderd, en vervangen door een regel zonder beginleeftijd. De berekening stopt op de AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op het Einde van de afrekenperiode. De jaarfranchises zijn 17.240 en de jaarmaxima zijn ongewijzigd 38.693. Het premiepercentage werknemer is 4,322997 en het premiepercentage werkgever is 18,877003. Er zijn 1872 CAO-uren vastgelegd.

N.B.: het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1040 en productvariant KAVP is toegevoegd.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarde controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer wijzigt u per bedrijf bij pensioensoort 01 Pensioen het productkenmerk, én voegt u de productvariant toe. U neemt deze gegevens exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 463 Binnenscheepvaart

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 19.304, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn ongewijzigd 7,50 en 15,00. Er zijn 2080 CAO-uren vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.726, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de - fictieve - percentages ongewijzigd 0,10.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de -fictieve- percentages ongewijzigd 0,10.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden gemuteerd:

  • bij Pro rata methode (Pens.) en bij Pro rata methode (Pens.aanv.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd

  • bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) en bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd

  • bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en bij Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) is 3,00 vastgelegd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Atandaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 15.583, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.451 en zijn de percentages gewijzigd in 10,80 en 16,20.

N.B.: productkenmerk is gewijzigd in U0557-1004 en productvariant DBP1 is toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij deze pensioensoort 01 Pensioen 5 varianten ingericht. De jaarfranchises, de jaarmaxima, de percentages én het productkenmerk zijn gelijk aan de berekening zonder variant. De 5 varianten hebben als omschrijving de productvariant: bij variant 0001 is productvariant DBP2 vastgelegd, bij variant 0002 is productvariant DBP3 vastgelegd, bij variant 0003 is productvariant DBU1 vastgelegd, bij variant 0004 is productvariant DBU2 vastgelegd, en bij variant 0005 is productvariant DBU3 vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Als u gebruik gaat maken van één van de toegevoegde variant, kiest u Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens, en selecteert u op het arbeidsvoorwaardescherm bij ‘Pensioen variant’ op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO de gewenste variant. Door deze inrichting wordt de variant zichtbaar bij alle medewerkers die aan de Bedrijf CAO zijn gekoppeld, en bij wie de arbeidsvoorwaarde is geselecteerd via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop sparen en Levensloop opname > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces en u vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Vervolgens voegt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per bedrijf inrichting toe voor pensioensoort 01 Pensioen. U neemt het productkenmerk én de door u gebruikte productvariant exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaarden’ c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.256, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.244. De percentages zijn ongewijzigd 10,20 en 14,10. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,191 en 0,382.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 633 Uitzendkrachten

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen Basisregeling 40 u. per week - het jaarmaximum gewijzigd in 64.792. Het percentage is ongewijzigd 2,60.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen Plusregeling 40 u. per week - de jaarfranchises gewijzigd in 14.580,80 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 64.792. De percentages zijn ongewijzigd 4 en 8.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het percentage gewijzigd in 0,075.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 650 Groenten en fruit, Groothandel in -

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de regel met beginleeftijd 021 verwijderd, en vervangen door een regel zonder beginleeftijd. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 16.474, en de jaarmaxima zijn ongewijzigd 38.693. De percentages zijn gewijzigd in 11,85 en 14,90. Er zijn 1976 CAO-uren vastgelegd.

N.B.: het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1040 en productvariant GFVP is toegevoegd.

Bij ‘Pro rata methode (Pens.)' is kalenderdagen geselecteerd.

Voor pensioensoort 08 WIA hiaat is de regel uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) per 01-02-2021 verwijderd. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). De jaarmaxima zijn 58.311 en de percentages zijn 0,1705. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (WIA hiaat) is 8,00 vastgelegd. De berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op de Geboortedag.

In het arbeidsvoorwaardencluster is arbeidsvoorwaardevariant WIA hiaat > Benoemde variant (variabele grondslag) vervangen door arbeidsvoorwaarde WIA hiaat > Benoemde variant (vaste grondslag), waarbij Autoselectie is aangevinkt.

Voor medewerkers bij wie de arbeidsvoorwaarde WIA hiaat > Benoemde variant (variabele grondslag) was geselecteerd, verwijdert u deze arbeidsvoorwaardevariant per 01-01-2021 via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, u kiest Opslaan, en voegt daarna per diezelfde datum de arbeidsvoorwaardevariant WIA hiaat > Benoemde variant (vaste grondslag) toe.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - AGF Groothandelsfonds - het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is het percentages ongewijzigd 0,20.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. ‘Periodieke interface UPA’ moet zijn aangevinkt. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer wijzigt u per bedrijf bij pensioensoort 01 Pensioen het productkenmerk, én voegt u de productvariant toe. U neemt deze gegevens exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 90,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 721 Huisartsenzorg

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,083333 en 0,466667. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ was al 100,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 750 Contractcatering branche

In ons CAO-bericht van 11-02-2021 hebben wij u meegedeeld dat per 01-01-2021 ‘10 Soort grondslag’ is gewijzigd in 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Helaas was deze wijziging vastgelegd per 01-02-2021. Op 16-02-2021 is dit gecorrigeerd: per 01-01-2021 is ‘10 Soort grondslag’ nu gewijzigd in 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.806 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 72.889. De percentages zijn ongewijzigd 13,83 en 15,02. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 932 Bioscoopbedrijf

Per 01-01-2020 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 12.770, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 110.111 en zijn de percentages gewijzigd in 5,466474 en 13,83526.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages ongewijzigd 5,466474 en 13,83526.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioenregeling A - de jaarfranchises ongewijzigd 14.729, zijn de jaarmaxima ongewijzigd 61.405 en zijn de percentages gewijzigd in 12,60.

Per 01-01-2021 is via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioenregeling B - inrichting toegevoegd. De jaarfranchises zijn 21.076, de jaarmaxima zijn 61.405 en de percentages zijn 13,30. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarde controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages ongewijzigd 0,09 en 0,40.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop sparen en Levensloop opname > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. ‘Periodieke interface UPA’ moet zijn aangevinkt. Als u gebruik gaat maken van Pensioenregeling B voegt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per bedrijf inrichting toe voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. U neemt het productkenmerk exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Voor beide pensioensoorten is per 01-01-2021 bij kolom 19 vastgelegd dat bij het vaststellen van het pensioengevend loon rekening moet worden gehouden met de minimum vakantietoeslag, als dit bedrag hoger is dan de oorspronkelijk berekende vakantietoeslag.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,12766 en 12,87234.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren.

Publishing Date : 2/18/2021