Mijn Communities
Help

17-04-2020

20-04-2020 15:15
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 199 Weergaven

CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse

Bij Minimum bedrag (Vak.toesl.) is het bedrag per 01-01-2019 gewijzigd in € 2116,21 en per 01-01-2020 in € 2154,30.

Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid : bij Betaalperiode (Eindejaarsuitk.) is 12 vastgelegd, en bij Methode bij in- en uit dienst (Eindejaarsuitk.) is geselecteerd Naar rato werkdagen in dienst.  

U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een payrollverwerking op te starten met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum.

CAO 156 Ziekenhuizen

Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag:

Betaalperiode (Vak.toesl.), Correctieperiode (Vak.toesl.) en Eindperiode (Vak.toesl.): 05.

Per 01-06-2020 is Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 verwijderd.

U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden.

Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 721 Huisartsenzorg

Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid. Percentage (Eindejaarsuitk.) 6,00 is al eerder vastgelegd, maar de inrichting is uitgebreid. 

Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering én vakantie uren) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-05-2020 is de inrichting voor de uitbetaling van 0,50% gratificatie verwijderd: de standaardwaarden zijn verwijderd en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Er is voor deze begindatum gekozen om te voorkomen dat er gedurende de payrollverwerking onverwachte correcties zouden plaatsvinden.

Per 01-06-2020 is de inrichting voor vakantietoeslag uitgebreid. 

U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf

Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-05-2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag:

  • Bij Controleren op wettelijk minimum (Vak.toesl.) is geselecteerd: Controleren en aanvullen.

  • Eindperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 05 in 04 .

  • Bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) is geselecteerd: Na opbouwjaar, en Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 is verwijderd.

Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag én verlofuren ) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-11-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Omdat er voor zorgverlof kort twee percentages worden vermeld, is er bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort geen percentage vastgelegd. Per 01-11-2019 is bij Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort Nee geselecteerd.

U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien.

Let op: als u voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag gebruik maakt van de inrichting op CAO-niveau, is het advies om te overleggen of u de vermelde aanpassingen wilt doorvoeren. Het gevolg is dat de afrekening plaatsvindt over 11 maanden, én er wordt niet meer gepeild op het inkomen van de laatste periode. De afrekening vindt in de toekomst plaats over het opgebouwde loon vanaf periode 05.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn.

Voor PNO Digitaal 1 wijkt het jaarmaximum ad € 67.632 af van het jaarmaximum dat geldt voor PNO Digitaal 5 ad € 110.111. Daarom is per 01-04-2020 in pensioensoort 01 Pensioen variant 0001 toegevoegd voor PNO Digitaal 1. Als u gebruik wilt maken van deze berekening, kunt u de variant selecteren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen variant.

Let op: het pensioenfonds spreekt op bedrijfsniveau verschillende percentages af, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende percentages vastleggen via Afw. premiepercentage wg / wn.

De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de waardenlijst kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm controleren bij Pensioen variant, maar ook via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden met als doelgroep de Bedrijf CAO.

Publishing Date : 4/20/2020