Mijn Communities
Help

17-09-2021

20-09-2021 15:44
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 215 Weergaven

CAO 10 Bouw en Infra

Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof  100,00 vastgelegd.

Per 01-09-2021 is de inrichting bij Minimum controle en correctie verwijderd, omdat er geen Minimum bedrag (Vak.toesl.) is vastgelegd.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Per 01-09-2021 is de arbeidsvoorwaardevariant 00 Salaris > Salarisschaal toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.
Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Per 01-07-2021 zijn er een 3-tal bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon. 

Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

CAO 405 Kappersbedrijf

De salarisschalen op de site van de werkgevers weken soms - minimaal - af van de inrichting naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon.  

Naar aanleiding van deze informatie zijn een aantal bedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast, rekening houdend met het per 01-07-2021 geldende minimumloon. 

Een voorbeeld van de wijzigingen betreft het uurloon voor medewerkers van 14 jaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Per 01-07-2021 zijn er drie bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon. 

Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Per 01-07-2021 zijn een aantal salarisbedragen uit de aanloopschaal aangepast.

Er blijken kleine veschillen te zijn tussen de door ons berekende bedragen, en de gepubliceerde bedragen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

Per 01-09-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 05 in 04.

Per 01-09-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd.

Per 01-09-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) In opbouwjaar gewijzigd in Na opbouwjaar.

Percentage (Eindejaarsuitk.) met alternatieve omschrijving Percentage Jaaruitkering is per 01-02-2021 gewijzigd van 2,75 in 3,00. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Het dringende verzoek is om in ieder geval de inrichting van Vakantietoeslag te controleren. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting wordt er in periode 05 van 2022 uitbetaald over 12 maanden in plaats van over 11 maanden. Als u dat niet wilt, kunt u de oorspronkelijke inrichting opnieuw vastleggen. De wijzigingen in de standaardwaarden kunt u zien in het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 924 Reisbranche

Per 01-07-2021 zijn de bedragen voor het minimum bij groep 2 en groep 3 gewijzigd in het per die datum geldende minimumloon (voor zowel maandloon, 4-wekenloon als uurloon). 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

Per 01-09-2021 is de inrichting voor (D) Overuren voor Bijzondere uren 115% verwijderd, evenals de inrichting voor (F) Overuren voor Bijzondere uren 200%. De standaardwaarden zijn verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen opnieuw vastleggen.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 1287 Grafimedia

Voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet is per 01-07-2021 inrichting toegevoegd in de salarisschaal op CAO-niveau, onder Salarisschaal Z, salaristreden 15 tot en met 21. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de Salarisschaal en/of de Salaristrede de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Per 01-09-2021 is de volgende inrichting toegevoegd, inclusief de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen:

  • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00

  • Toepassen maximum dagloon: Ja

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau overschrijven. Ook hier geldt: als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 1944 Open teelten

Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 3798 Uitgeverijbedrijf

Voor de bedrijven die per 01-01-2022 overgaan van CAO 1287 Grafimedia naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf is per 01-09-2021 inrichting toegevoegd bij de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra, conform de inrichting bij CAO 1287 Grafimedia. 

De uitbreiding betreft de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), het arbeidsvoorwaardencluster, de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden, de waardenlijsten bij Pensioen excedent variant en Pensioen extra variant, en de standaardwaarden.

De productkenmerken en productvarianten zijn gelijk gebleven. Rond de jaarwisseling zullen wij controleren, of deze nog gewijzigd moeten worden. Als duidelijk is, welke productkenmerken en productvarianten voor 2022 gebruikt moeten worden, kunt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen.

Per 01-09-2021 is bij VCR (vast) (Pens.aanv.) Ja geselecteerd. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de mutatie van CAO-niveau niet zien.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de arbeidsvoorwaarden 03 Pensioen Grafimedia en/of 04 Aanv partnerpensioen Grafimedia de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor Pensioen overbrugging variant en/of Pensioen extra variant de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Publishing Date : 9/20/2021