Mijn Communities
Help

18-02-2021

19-02-2021 20:36
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 196 Weergaven

CAO 233 Houthandel

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ was al 70,00 vastgelegd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal werk

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 615 Zorgverzekeraars

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 633 Uitzendkrachten

Per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen in de referentietabel Salarisschaal aangepast. De structuur is ongewijzigd gebleven, om te voorkomen dat er gedurende de salarisverwerking onverwachte terugboekingen plaatsvinden. Tot nu toe werd de Periodieke verhoging naar functiegroep berekend over het uurloon uit fase C, in de referentietabel salarisschaal B. De Periodieke verhoging naar functiegroep wordt nu berekend over het Beginsalaris, in de referentietabel salarisschaal A. Hierdoor kunnen verschillen optreden ten opzichte van eerdere berekeningen. Er is nog rekening gehouden met eerder vermeld Eindsalaris, in de referentietabel salarisschaal W.

Per 01-03-2021 zijn de functiegroepen 7 tot en met 10 - Salaristreden 37 tot en met 40 - verwijderd. Ook is de inrichting voor fase C verwijderd, evenals het Eindsalaris. Deze bedragen waren vastgelegd in de salarisschalen B en W. De bedragen voor de salaristreden 34 tot en met 36 zijn aangevuld tot en met salarisschaal Y.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de Salarisschaal opvragen met als doelgroep de CAO.

Per 01-01-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 100,0 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of 'Validatiewaarden’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd, omdat in de CAO staat dat u minstens 70% van het salaris moet doorbetalen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Wellicht heeft u er voor gekozen om bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vast te leggen, omdat de CAO voorschrijft dat u 100% doorbetaalt voor met name genoemde situaties, die vermoedelijk het meest voorkomen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in

Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

CAO 2070 Facilitaire Contactcenters

Op CAO-niveau was bij ‘Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort’ Ja vastgelegd. Omdat in de CAO wordt verwezen naar de verlofregelingen uit de Wet arbeid is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.

Publishing Date : 2/19/2021