Mijn Communities
Help

18-06-2020

19-06-2020 14:14
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 201 Weergaven

CAO 10 Bouw en Infra

Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.
De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

CAO 20 Goederenvervoer Nederland

Als uw bedrijf gebruik maakt van de inrichting voor deze CAO, adviseren wij u om contact op te nemen met Visma met het verzoek om uw inrichting over te zetten naar CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg. De wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe CAO zijn niet doorgevoerd in CAO 20 Goederenvervoer Nederland.

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Het bedrag bij Minimum bedrag (Vakantietoeslag) is ongewijzigd, maar de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages zijn per 01-01-2020 aangepast aan de percentages zoals die ook bij het minimum(jeugd)loon gelden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Voor medewerkers voor wie de berekende reservering vakantietoeslag lager is dan het berekende minimum voor deze reservering, kunnen er na een salarisverwerking verschillen optreden.

Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc onbetaald verlof 0,00 vastgelegd. Ook is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 toegevoegd. Verder is inrichting vastgelegd voor Ziektedagen 1: er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, en bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren is 100,00 vastgelegd. Bij Toepassen maximum dagloon is ‘Ja’ geselecteerd.

De salarisschaal voor medewerkers die voorheen onder CAO 20 Goederenvervoer Nederland ressorteerden, is toegevoegd in de salarisschaal onder categorie 1.

Per 01-07-2020 is de inrichting van de nachttoeslag verwijderd, die was vastgelegd bij (E) Toeslagen variabel, inclusief een afwijkende grondslag ad € 2,66 onder Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.). Ook de bijbehorende standaardwaarden bij (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) en (E) Percentage (Toesl.var.) zijn per deze datum verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen ten behoeve van deze berekening.

De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Uiteraard kunt u de verwijderde inrichtingg die betrekking heeft op de nachttoeslag via (E) Toeslagen variabel opnieuw toevoegen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal c.q. Leeftijd percentages kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 26 Vleessector

Per 01-11-2019 is bij Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 100,00 vastgelegd.

Naast de eerder vastgelegde inrichting Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen = 6 is per 01-11-2019 toegevoegd: Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen = 6.

Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de standaardwaarden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 187 Bos en natuur (raamcao)

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere

Per 01-01-2020 zijn de percentages voor pensioensoort 01 Pensioen aangepast naar 2,916667 en 19,333333. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Afw. premiepercentage wg c.q. Afw. premiepercentage wn de door u gewenste percentages vastleggen. Als u hier al percentages heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau geen consequenties voor u hebben.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Per 01-01-2020 is de salarisschaal toegevoegd, inclusief de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

De alternatieve omschrijvingen zijn al verwijderd voor (E) Overuren. Per 01-06-2020 zijn ook de standaardwaarden verwijderd van (E) Grondslagvariant (Overuren), (E) Percentage incl. toeslag (Overuren) én (E) Percentage toeslag (Overuren).

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm in het historiescherm de gewijzigde inrichting controleren. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u - indien gewenst - inrichting vastleggen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 592 Bloemen en planten detailhandel

Naast de eerder per 01-01-2020 toegevoegde maandlonen zijn nu ook de uurlonen per deze datum toegevoegd. 

Daarna zijn de wijzigingen van zowel de maandlonen als de uurlonen per 01-07-2020 doorgevoerd. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 633 Uitzendkrachten

Nà de wijzigingen in het minimumloon zijn nu ook de overige 3 salarisbedragen voor de Allocatiegroep (in Payroll Business Salarisschaal A) gewijzigd per 01-07-2020.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst

Eerder is gemeld dat de salarisschaal is toegevoegd voor deze CAO. Omdat deze salarisschalen niet gelden voor buitendienstmedewerkers, is deze inrichting nu verwijderd per 01-07-2020.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 679 Taxivervoer

Omdat de SFM premie (Sociaal Fonds Mobiliteit) voor zowel het 2de als het 3de kwartaal 2020 vervalt, zijn de premiepercentages in pensioensoort 11 Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) per 01-04-2020 nulgesteld, en per 01-10-2020 opnieuw vastgelegd. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-04-2020 plaatsvinden.

In de payrollelementen lopen het pensioengevend loon en de maxima wel door, maar in periode 2020/10 zullen de premies berekend worden over de cumulatieve grondslag periode 2020/10 min de cumulatieve grondslag 2020/09.  
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 725 Landbouw exploiterende ondernemingen

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 727 Retail Non-Food

Per 01-01-2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal.

In ieder geval voor de Categorieën 12 en 15 is inrichting toegevoegd per deze datum.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden.

Als u graag wilt dat de salarisbedragen per 01-07-2020 worden gecontroleerd op het minimumloon per die datum, kunt u een request inleggen met het verzoek om de salarisbedragen aan te passen wanneer deze lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 1165 Recreatie

Per 01-07-2020 én per 01-10-2020 zijn een aantal salarisbedragen voor jeugdlonen en voor leerlingen aangepast in de referentietabel Salarisschaal. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 1869 Glastuinbouw

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 1944 Open teelten

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 2493 Golf branche

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 6,61 en 18,39. Omdat de percentages voor 2021 al bekend zijn, zijn deze percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09.

Wanneer de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-07-2020 is salaristrede 97 (Maximum uurloon textiel / tapijt) verwijderd uit de Salarisschaal. Ook is deze salaristrede per die datum verwijderd uit de Waardenlijst. Voor deze datum is gekozen, om te voorkomen dat er gedurende een salarisverwerking plotseling correcties zouden plaatsvinden. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijst voor Salaristrede (maar ook voor Salarisschaal en Categorie) controleren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Publishing Date : 6/19/2020