Mijn Communities
Help

18-07-2019

23-07-2019 13:35
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 208 Weergaven

CAO 43 Architectenbureaus

Naar aanleiding van terugkoppelingen van het pensioenfonds is Pro rata methode (Pens.)   per 01-01-2019 gewijzigd in: 30 dagen.

Wanneer u per week of per 4 weken verloont, is het advies om een pro rata methode vast te leggen, die wel is toegestaan voor deze periodiciteiten.

CAO 83 Betonproductenindustrie

Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd. 

Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd.

CAO 233 Houthandel

Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd. 

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Omdat de inrichting van 2080 CAO uren ongewenste herberekeningen opleverde, zijn de 2080 CAO-uren weer verwijderd per 01-01-2019.

In de informatie van Centric wordt aangegeven, dat er voor 2020 wordt gerekend met 2080 uren ( 40 uren per week ) , terwijl in de CAO voor 2018 / 2019 fulltime gelijk is aan 37,50 uren per week.

Naar aanleiding van de mededeling van Centric dat er in 2020 geen productvariant aangeleverd hoeft te worden, is de productvariant per 01-01-2020 verwijderd. 

Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd.

CAO 721 Huisartsenzorg

De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle (vh Mode- en Sport Detailhandel)

De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel. 

Voor functiegroep 14 is inrichting toegevoegd via Salaristrede 43 c.q. 83 ( voor Wonen ). 

Salaristrede 22 is niet verwijderd, om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf 

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd , 
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).  

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd , 
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).

CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf  

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd , 
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).

Omdat pensioensoort 06 Vroegpensioen bij sommige klanten niet meer beschikbaar is voor de berekening van de premie SWWM, is pensioensoort  AOP voor die klanten ingericht als de tweede mogelijkheid om deze premie te berekenen.

De referentietabel is ingericht, evenals de standaardwaarden.

Ook is de arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is niet aangevinkt.

En, er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde, én voor de looncomponenten.

N.B.: wanneer u pensioensoort 10 AOP > Eigen regeling (vaste grondslag) gebruikt voor een andere berekening, adviseren wij u om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit scherm te controleren ( als de ophogingsfactor voor vakantietoeslag; én VCR rekenen staat op Ja ) , evenals de alternatieve omschrijvingen voor de arbeidsvoorwaarde en de looncomponenten.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf  

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd , 
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).

CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel

Wanneer u gebruik wilt maken van de bedragen uit de salarisschaal voor CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2017-2018, kunt u met ingang van 01-01-2019 via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris variant Salarisschaal via Categorie (Salarisschaal) de ingerichte categorie Categorie selecteren. In dat geval wordt gerekend met de ' oude ' bedragen, die wel zijn aangepast aan de minimumlonen per 01-01-2019 en per 01-07-2019.

Wanneer u gebruik wilt maken van de salarisbedragen die voor 2019 zijn bekendgemaakt, hoeft u geen Categorie te selecteren.

CAO 924 Reisbranche

Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd. 

Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn per 01-01-2020 2028 CAO uren vastgelegd.

CAO 1165 Recreatie

In afwijking van de informatie in het uittreksel van de nieuwe CAO meldt het pensioenfonds dat de berekening blijft starten op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt. Daarom is per 01-07-2019 opnieuw vastgelegd dat de berekening start op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven  

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd,
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).  

Bij pensioensoort 06 Vroegpensioen - ten behoeve van de berekening van de premie SWWM - is het jaarmaximum werkgever in de referentietabel toegevoegd per 01-01-2019. Vervolgens is per 01-07-2019 het percentage 0,3 opnieuw vastgelegd. Wanneer u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens een Afw. premiepercentage wg én een Afw. premiepercentage wn heeft vastgelegd, wordt bij het vaststellen van de premie werkgever in het vervolg ook met het jaarmaximum gerekend.

CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf  

Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 :
* Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd , 
* de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én
* in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd.

Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd.

N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-01-2019 zijn er in de referentietabel Salarisschaal wijzigingen doorgevoerd in een aantal jeugdlonen voor medewerkers van 20, 21 en 22 jaar.

Het minimumloon voor medewerkers die 37 u. per week werken, is vastgesteld op het gemiddelde van het minimumloon voor medewerkers die 36 u. én die 38 u. per week werken.

Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 én per 01-01-2020 doorgevoerd.

Per 01-07-2019 is de salaristrede voor medewerkers van 23 jaar verwijderd ; de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar is niet verwijderd om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede. 

Per 01-01-2020 is de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar verwijderd.  

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De CAO is toegevoegd aan de lijst van CAO’s waarvoor wijzigingen moeten worden doorgevoerd wanneer het minimum(jeugd)loon wordt gewijzigd, in de regel per 01-01 en per 01-07.

Publishing Date : 7/23/2019