Mijn Communities
Help

19-02-2021

23-02-2021 17:46
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 188 Weergaven

CAO 10 Bouw en Infra

Per 01-11-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, én Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant.

Ook is de inrichting van de standaardwaarde Levensloop % vaste bijdrage per 01-11-2021 verwijderd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse

Per 01-01-2021 en per 01-07-2021 zijn salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen.

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Per 01-01-2021 zijn een 4-tal salarisbedragen aangepast in de salarisschaal:

  • voor periodelonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0.

  • voor maandlonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0, en de bedragen bij A21/0 en B21/0 -->Salarisschaal A resp. B, trede 21 en Categorie 0.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen.

CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Per 01-01-2021 is bij ‘Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag’: Controleren en aanvullen geselecteerd.

Per 01-01-2021 is de inrichting bij Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) = Nee verwijderd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Per 01-01-2021 zijn een 4-tal salarisbedragen aangepast in de salarisschaal:

  • voor periodelonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0.

  • voor maandlonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0, en de bedragen bij A21/0 en B21/0 -->Salarisschaal A resp. B, trede 21 en Categorie 0.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen.

CAO 592 Bloemen- en plantendetailhandel

Per 01-01-2021 zijn salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen.

CAO 727 Retail Non-Food

In ons CAO-bericht van 10-02-2021 hebben wij u gemeld dat per 01-01-2021 inrichting is toegevoegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling ten behoeve van 4-wekenverloners.

Nu blijkt dat er voor deze pensioensoort inrichting aanwezig is geweest tot en met 31-12-2020. Als gevolg daarvan komt het nu voor dat bij medewerkers zowel de berekening via pensioensoort 01 Pensioen als via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling wordt uitgevoerd.

Het advies is om voor maandverloners de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen 4 wk verloning - te verwijderen per 01-01-2021.

Bij medewerkers die per 4 weken worden verloond, kan gebruik worden gemaakt van de nieuw toegevoegde inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen 4 wk verloning. Het enige verschil tussen de inrichting van pensioensoort 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling is het toetsmoment voor de start van de berekening én het toetsmoment voor het einde van de berekening.

In het CAO-bericht van 10-02-2021 stond een tikfout in de N.B. De tekst moest zijn:

maandverloners kunnen gebruik blijven maken van pensioensoort 01 Pensioen; 4-wekenverloners kunnen gebruik gaan maken van pensioensoort 02 Pensioen 4 wk. verloning.

CAO 748 Slagersbedrijf

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 822 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 823 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 824 M&T MetaaIbewerkingsbedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in de pensioensoorten 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 824 - en 10 AOP - Stichting SWWM (2) 10 824 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in de pensioensoorten 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - en 10 AOP - Stichting SWWM (AOP) - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 827 M&T Goud- en zilverbedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS”

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 924 Reisbranche

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 3768 Uitvaartbranche

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

Publishing Date : 2/23/2021