Mijn Communities
Help

19-08-2021

19-08-2021 20:32
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 259 Weergaven

CAO 823 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Het document met de inrichting van deze CAO kunt u downloaden via deze link.

CAO 10 Bouw en infra

Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar.

Via (G) en (H) Toeslagen vast is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor Ploegendienst Industriële bouw:

  • (G) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 6-19 u. Ind Bouw Percentage: 5,00

  • (H) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 19-6 u. Ind Bouw Percentage: 25,00

Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor (A), (C), (G) en (H) Vergoeding (Toesl.vast).

Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 2021.

Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Per 01-08-2021 is Afrekening bij uitdienst (grat.) gewijzigd van Nooit in Afrekening in periode van uit dienst. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen.

Per 03-01-2022 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.  

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 26 Vleessector

Per 01-01-2022 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren.

Als gevolg van deze wijzigingen is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per deze datum gewijzigd in 1744,14.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 41 Bouwmaterialen handel

Als u de Eenmalige uitkering voor juli 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting: per 01-07-2021 is inrichting toegevoegd voor Eenmalige uitkering > Bedrag. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Ook zijn een 4-tal standaardwaarden ingericht. Helaas is het niet mogelijk om inrichting toe te voegen, waardoor de Eenmalige uitkering automatisch wordt berekend voor medewerkers die tussen 01-01-2021 én per 01-07-2021 indienst zijn gekomen. Daardoor zal het bedrag voor deze groep medewerkers handmatig moeten worden berekend, en gemuteerd. 

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 83 Betonproductenindustrie

Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering september 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering september 2021.

Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen.

Per 01-10-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.  

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 0253 Houtverwerkende industrie

Per 01-09-2021 is de inrichting van de salaristreden 30 en 31 verwijderd, evenals de bedragen van salaristrede 32, van salarisschaal A, B en C.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO niveau niet zien.

CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk

Per 01-01-2021 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (AOP) en Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) gevuld per 8,00.

Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.  

CAO 924 Reisbranche

Per 01-05-2021 is SPAWW Verzekerd op Ja gezet. U kunt deze mutatie controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021.

Navraag bij de Stichting PAWW leert dat de Ingangsdatum 05-01-2021 in de Statusupdate d.d. 17-07-2021 die op 18-08-2021 is geplaatst niet correct is. Zie https://spaww.nl/cao-partijen/verzamel-caos/ voor het overzicht.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

Na controle blijkt dat voor Langdurig zorgverlof het verkeerde gegevenselement is ingericht. Per 01-08-2021 is Langdurig zorgverlof doorbet. perc. = 0,00 verwijderd, en vervangen door Doorbetalingsperc zorgverlof lang = 0,00.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren en eventueel aanpassen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-08-2021 een herberekening plaatsvinden.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. 

CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

Op 08-07-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij Deeltijd franchise aftoppen én Deeltijd maximum aftoppen gewijzigd in 0 Niet aftoppen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel >Pensioenen fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar zijn uitgevoerd, als u gebruik maakt van de benoemde regeling. Voor medewerkers voor wie de deeltijdfactor > 1 kunnen er verschillen zijn opgetreden in de berekening.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Als u de Eenmalige uitkering voor augustus 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting:

  • Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Winstdeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering augustus 2021.

  • er is geen percentage vastgelegd. Het advies is om per 01-08-2020 via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens het percentage toe te voegen, en de overige inrichting te controleren en eventueel aan te passen. Om te voorkomen dat er na 01-08-2021 nog een opbouw plaatsvindt, verwijdert u het percentage per 01-08-2021, waarbij u het Uitbetalingspercentage vastlegt.

  • Per 01-09-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.  

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

In de Algemeen Verbindend Verklaring staat 0,6% als heffingspercentage voor het Sociaal Fonds. Navraag leert dat het percentage ad 0,30 dat op de site https://www.pensioenfondsmitt.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers/kerncijfers/ staat, correct is.

Jeugdloonschalen, tot en met 31 december 2021
Voor 37 uren per week, voor de leeftijd van 20 jaar was het berekende uurloon 8,50 (het gemiddelde van de bedragen voor 36 u. en voor 38 u.). Op basis van de informatie in de Staatscourant is dit bedrag per 01-07-2021 gewijzigd in 8,49 voor Salarisschalen A, B, C, D, Categorie 37, voor de leeftijd van 20 jaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Als u een correctie wilt voorkomen, kunt u voor deze medewerkers via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salarisschaal  Afwijkend salaris muteren met 8,50. Bij de volgende salariswijziging zult u dit bedrag wel moeten verwijderen.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren.

Publishing Date : 8/19/2021