Mijn Communities
Help

21-08-2020

24-08-2020 18:03
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 201 Weergaven

CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken

Per 01-07-2020 is voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet inrichting toegevoegd aan de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De Waardenlijst is hiervoor uitgebreid met Categorie C, Salarisschaal M, en de treden 51 tot en met 55 voor de 5 in de CAO genoemde jaren (1e tot en met 5e jaar). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Validatiewaarden aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, is de inrichting op CAO-niveau voor u niet zichtbaar.

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Per 01-07-2020 zijn voor periodiciteit maand en week wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. 

Per 13-07-2020 zijn voor periodiciteit 4 weken wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. 

CAO 884 Kantoorvakhandel

Navraag leert dat de gewijzigde CAO-schalen per 01-09-2020 op korte termijn zullen worden gepubliceerd op https://www.boekbond.nl/kenniscentrum/personeelszaken/. Na publicatie zullen wij de wijzigingen gaan verwerken in de salarisschaal op CAO-niveau.

Let op: de salarisbedragen zullen niet worden gewijzigd voor medewerkers die gekoppeld zijn aan Categorie A, die is ingericht voor volgers van de CAO.

U kunt controleren of de wijzigingen al zijn verwerkt via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Na het doorvoeren van de aanpassingen zullen wij een nieuw CAO-bericht plaatsen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er na het verwerken van de wijzigingen herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-09-2020. 

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

Per 01-01-2020 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (Soc.fds.) gevuld met 8,00 voor de berekening van de premie Bijdragefonds Tankstations en Autowasbedrijven.

Als u deze inrichting zelf niet had vastgelegd, kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden.

U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Berekening > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de arbeidsvoorwaarde.  

U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-04-2020 en per 01-07-2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-04-2020. Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau zullen er slechts voor een beperkte groep medewerkers verschillen kunnen optreden. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Publishing Date : 8/24/2020