Mijn Communities
Help

22-01-2019

23-07-2019 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 168 Weergaven

CAO 20 Goederenvervoer

In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen :

 • Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.   
 • Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds ( Sociaal fonds SOOB ) zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. 

De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen :

 • Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.   
 • Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds ( Sociaal fonds SOOB ) zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. 

De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 125 Groenten- en Fruitverwerkende industrie 

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 11-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 42567. 

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 187 Bos en natuur raam cao

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 218 Besloten busvervoer

In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen :

 • Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.   
 • Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. 

De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en het percentage in 1,25. 

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 359 Zoetwarenindustrie

In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen :

 • Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 58584.    
 • Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. 

Op 18-01-2019 zijn per 01-01-2019 de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging toegevoegd ten behoeve van de berekening van Pensioen excedent.  De alternatieve omschrijving voor pensioensoort 02 is: Pensioen excedent man, en de alternatieve omschrijving voor pensioensoort 03 is: Pensioen excedent vrouw. De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor deze pensioensoorten, zult u de CAO-inrichting niet zien. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de vastgelegde alternatieve omschrijvingen overschrijven. 

De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

CAO 634 Bedrijfsverzorgingsdiensten 

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 679 Taxivervoer

In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen :

 • Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.   
 • Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. 

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 10-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927. Het percentage is ongewijzigd 1,25. 

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 759 Schilders-, Afwerkings- En Glaszetbedrijf

Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend zijn in december 2018 de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 14525 resp. € 51639.

De percentages zijn ongewijzigd. 
Door het vervallen van de beginleeftijd van 16 jaar vindt de berekening nu plaats voor alle medewerkers voor wie u de arbeidsvoorwaarde(n) selecteert ( tenzij de medewerker AOW-gerechtigd is ). 

Ook worden de franchises en de jaarmaxima afgetopt op deeltijdfactor 1. 

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13785. Voor de berekening zònder variant zijn de percentages gewijzigd in 8,89 en 15,61. 
 • op 09-01-2019 zijn de percentages voor de berekening mét variant 0001 gewijzigd in 8,00 en 16,50.
 • op 22-01-2019 zijn de jaarmaxima voor beide berekeningen gewijzigd in € 55900. 

Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in 

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927. 

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891, en het percentage in 0,66. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 1869 Glastuinbouw

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 10-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 1,25. 

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 1944 Open teelten

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 1945 Productiegerichte dierhouderij 

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927. 

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891, en het percentage in 0,89. 

Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 2493 Golfbranche

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 :

 • in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.  
 • op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927.

Op 11-01-2019 is de berekening van VPL Overgangsrechten via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 toegevoegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is aangevinkt. Via Beheer > Inrichting > Arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. 

De berekening voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 verwijderd. Ook is de arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  

De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn op 09-01-2019 de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 15482 resp. € 107593.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 09-01-2019 het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in € 166635.

Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat ( alternatieve omschrijving: SAVAMITT ) zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • de berekening voor pensioenen/fondsen benoemd (variabel) is per 01-02-2019 verwijderd. Er is voor deze datum gekozen om te voorkomen dat de berekening verdween tijdens een definitieve verwerking van periode 2019/01 terwijl u de resultaten na een voorlopige verwerking akkoord had bevonden. 
 • de berekening voor pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2019 toegevoegd. De eindleeftijd is 63 jaar. Omdat er in uw contract een andere eindleeftijd kan zijn afgesproken, is variant 0001 binnen deze arbeidsvoorwaarde toegevoegd, met eindleeftijd 99. 
 • Voor de berekening op basis van de vaste grondslag zijn 2 standaardwaarden vastgelegd: Ophogingspercentage vakantietoeslag (WIA Hiaat) is gevuld met 8,00 en Pro rata methode (WIA Hiaat) is gevuld met 'gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen'.  
 • De arbeidsvoorwaarde met variant 'Benoemde variant (vaste grondslag)'  is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Wij adviseren u de inrichting bij uw bedrijf via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten te controleren, en eventueel aan te passen. 
 • Voor bestaande medewerkers is het van belang dat u de variant 'Benoemde variant (variabele grondslag) per 01-01-2019 verwijdert, en vervangt door de variant 'Benoemde variant (vaste grondslag). 

Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW.

De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) of eventueel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel wijzigen op het arbeidsvoorwaardenscherm op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO.

Publishing Date : 7/23/2019