Mijn Communities
Help

22-04-2021

28-04-2021 19:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven

CAO 20 Goederenvervoer Nederland

Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2107,45.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 49 Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Omdat deze CAO is opgegaan in CAO VVT is de inrichting van zowel pensioensoort 01 Pensioen als van pensioensoort 10 AOP per 01-05-2021 verwijderd, evenals de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages .

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Ook zijn de aanwezige standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling Planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.

CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie

Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1987,70.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse

Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2192,00.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in-

Per 01-03-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1945,00 en per 01-09-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1964,00.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-03-2021.

CAO 310 Margarine- En Spijsvetindustrie

Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1894,24 en per 01-05-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1903,71.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie

De salariswijzigingen per 01-01-2021 en per 04-01-2021 zijn doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  

Minimum bedrag (Vak.toesl.)  ad 1760,00 is per 01-05-2020 gewijzigd in 1781,12.

Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt.

Bij Af te dragen bedrag Soc fonds is 21,50 vastgelegd.

Per 01-01-2021 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden ingericht:

 • Generatiepact Percentage Doorbetalen = 90,00

 • Generatiepact Percentage Pensioenopbouw = 100,00 

 • Generatiepact Percentage Werken = 80,00.

Per 01-01-2021 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd.

Per 01-01-2021 is de standaardwaarde 01 verwijderd bij Periode (Eenm.uitk. bedrag).  

Per 01-01-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd.

Na het einde van het rechtjaar (in de huidige inrichting) is per 01-06-2021 Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd in 04.

Per 01-05-2021 is de volgende inrichting verwijderd, inclusief de bijbehorende alternatieve omschrijvingen:

 • (C) Grondslagvariant (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht grondslagvariant: Grondslag vaste toeslag 1  

 • (C) Percentage (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht percentage: 16,000000

 • (C) Blokkeren (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht blokkeren: Ja      

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Het advies is om in ieder geval de inrichting bij de arbeidsvoorwaarden Eenmalige uitkering > Bedrag én Vakantietoeslag te controleren, en eventueel te wijzigen of aan te vullen. Voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag is het van belang om te bepalen of u wilt rekenen met Eindperiode 04. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, houdt dit in dat u in 2022 vakantietoeslag verrekent over 11 maanden in plaats van 12 maanden.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Als u de berekening van Sociaal fonds werkgeverslast bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of een latere datum indienst.

CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie

Per 01-01-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2148,75 en per 01-04-2020 is dit bedrag gewijzigd in 2203,43.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -

Voor de leeftijden tot en met 21 jaar waren de meeste salarisbedragen gewijzigd per 01-01-2021. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Per 04-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in 13.256 en 70.244. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021.

CAO 833 Woondiensten

Per 01-01-2020 is de de salarisschaal op CAO-niveau toegevoegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) bij uw bedrijf controleren. Als u hiervoor zelf geen inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waardenlijsten op CAO-niveau zien.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS"

In de CAO-tekst staat o.a. dat de premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek voor de periode tot en met 31 december 2021 0,25% van de loonsom bedraagt.  

Op www.vakraad.nl/regelingen/vijf-bedrijfstakarbeidsvoorwaarden-caos staat echter dat de premie 0,20% is.

Navraag bij de werkgevers leert echter dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is derhalve niet correct. Zij zullen de leden hierover informeren. Op basis van deze informatie is in Payroll Business geen wijziging doorgevoerd.

CAO 1077 Schoen- en lederwarenindustrie reg

Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn drie standaardwaarden van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag per 01-05-2021 verwijderd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO.

CAO 1214 Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd, en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn de standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd. De meeste alternatieve omschrijvingen zijn blijven staan.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO.

CAO 1296 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie

Per 01-05-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.
Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt.

Voor de arbeidsvoorwaarde is als alternatieve omschrijving Doelenuitkering vastgelegd.

Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Eindperiode (grat): 12

 • Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar

 • Percentage (grat): 3,40

 • Uitsplitsen werkgeverslasten (grat): Ja

 • Vaste afspraak (grat): Nee

Via Uitbetalingspercentage (grat) kan een afwijkend uitbetalingspercentage worden vastgelegd, maar door het activeren van de regeling kan er een grondslag opgebouwd over een jaar ten behoeve van de uitbetaling in het volgende jaar.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Bij de werkgevers is navraag gedaan over: 11. Grensbedrag II. In de CAO staat:
Grensbedrag II was per 1 januari 2020 € 69.492, - en is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 70.881, -.
Dit grensbedrag kan gevolgen hebben voor het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds. 

Als het antwoord op deze vraag leidt tot een wijziging, zullen wij u hierover via een CAO-bericht informeren. 

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Als u de berekening van Doelenuitkering bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2020 of een latere datum indienst in 2020 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2021), per 01-01-2021 òf een latere datum indienst in 2021 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2022).

CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij

Per 01-01-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vakantietoeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen.

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 2297 Technisch installatiebedrijf

Per 04-01-2021 is bij pensioensoort 06 Vroegpensioen (met alternatieve omschrijving: Stichting SWWM) voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - 3 Toets begin deelname gewijzigd in: 6 Begin maand (4 wk). Vervolgens is de wijziging van 19-02-2021 per 06-02-2021 opnieuw doorgevoerd in kolom 23 Toets einde deelname: 3 Begin jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021.

Publishing Date : 4/28/2021