Mijn Communities
Help

26-02-2021

03-03-2021 15:35
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 177 Weergaven

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Per 01-01-2021 is bij ‘Generatiepact Percentage Pensioenopbouw’ 90,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm in de historie de inrichting van de standaardwaarden controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinken. In het rapport kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

N.B.: hoewel de beschrijving in de CAO nu ‘Groen, Grond en Infrastructuur’ is, hanteren wij de omschrijving die op de Caolijst van de Belastingdienst per 01-01-2021 staat; zie CBS.nl.

CAO 730 Technische groothandel

Per 01-04-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Naar aanleiding van Artikel 29 > 3f uit de CAO is de volgende inrichting toegevoegd per 01-02-2021:

(F) Grondslagvariant (Overuren) → alternatieve omschrijving ‘Uren roostervrije dag grondslagvariant’: Grondslag 1 uren

(F) Percentage incl. toeslag (Overuren) → alternatieve omschrijving ‘Uren roostervrije dag perc incl. toesl.’: 150,00.

(F) Percentage toeslag (Overuren) → alternatieve omschrijving'Uren roostervrije dag perc toeslag': 50,00.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien.

Ten behoeve van Artikel 29 > 3e uit de CAO voor op zaterdag volgens rooster gewerkte uren is geen inrichting vastgelegd, omdat deze vergoeding zoveel mogelijk in hele dagen gecompenseerd zal worden.

In de referentietabel Salarisschaal zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Per 01-01-2021 is een bedrag vastgelegd voor salarisschaal A, trede 30 (leeftijd 21 jaar, 0 functiejaren)

  • Per 01-07-2021 is salarisschaal A, trede 21 verwijderd (een regel voor de leeftijd van 21 jaar)

  • Per 01-07-2021 is salarisschaal AA verwijderd; de bedragen zijn gelijk aan de bedragen uit salarisschaal A

  • Per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen per maand, per 4 weken, en per uur gewijzigd.

Per 01-07-2021 zullen eventuele wijzigingen in het minimumloon per die datum worden doorgevoerd in salarisschaal A, de treden 16 tot en met 20, en 30.

Naar aanleiding van Artikel 61 > 3 uit de CAO is de volgende inrichting toegevoegd per 01-02-2021:

(K) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving ‘Toeslagen uren 18.30 u. - 21.00 u. grondslagvariant': Grondslag var.toeslagen 1

(K) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving ‘Toeslag 18.30 u. - 21.00 u. percentage’: 20,00

Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-02-2021 gewijzigd in 2.136,84 en per 01-01-2022 gewijzigd in 2.158,20. Zie ook de referentietabel Leeftijd percentages voor beginleeftijd 021 jaar. Omdat wij de AOW-leeftijd niet als eindleeftijd kunnen vastleggen, is hiervoor 067 jaar ingericht. In voorkomende gevallen kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij ‘Minimum controle en correctie’: ‘Nee’ selecteren.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen in de historie de inrichting van de standaardwaarden controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien.

Wellicht ten overvloede geven wij aan dat de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant per 01-11-2021 zijn verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

De premieverdeling voor de pensioenberekening zoals vermeld in artikel 97 is niet aangepast in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), omdat de werknemersbijdrage 46,30% hoger is dan het maximale werknemersdeel ad 36,74% dat het pensioenfonds aangeeft. Als u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende premiepercentages heeft vastgelegd, zijn de percentages in de referentietabel daarmee overschreven.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Publishing Date : 3/3/2021