Mijn Communities
Help

27-05-2020

27-05-2020 18:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven

CAO 50 Apotheken

Per 01-05-2020 is inrichting toegevoegd voor de premie ten behoeve van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken.

Het betreft pensioensoort 11 Sociaal fonds, met vaste grondslag, peildag en peilmaand 99 / 99.  

In het standaard arbeidsvoorwaardencluster kwam de arbeidsvoorwaardevariant Sociaal fonds > Benoemde variant (variabele grondslag) nog voor, maar in de referentietabel was hiervoor geen berekening meer vastgelegd. Per 01-05-2020 is deze arbeidsvoorwaardevariant verwijderd, en is Sociaal fonds > Benoemde variant (vaste grondslag) toegevoegd, waarbij Autoselectie is aangevinkt. 

In artikel 5 van de CAO Bedrijfsfonds apotheken wordt beschreven welke bedragen meegenomen moeten worden in de berekening.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van de berekening controleren.

De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf

Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd.

Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

Per 01-05-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 100,00

 • Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 01-01-2017

 • Periode (Eenm.uitk. bedrag): 07

 • Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja

Per 10-08-2020 - de begindatum van periode 2020/09 voor 4-wekenverloners - is deze inrichting verwijderd.

Per 01-06-2020 is de inrichting ten behoeve van de afrekening bij werken op een feestdag aangepast:

 • (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage incl. toeslag is gewijzigd van 100,00 naar 150,00

 • (C) Percentage toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage toeslag is gewijzigd van 0,00 naar 50,00

Via (A) Toeslagen variabel is ook een toeslag voor werken op feestdag vastgelegd. Deze optie kunt u gebruiken als u alleen de toeslag wilt vergoeden, omdat de uren via bijvoorbeeld salaris zijn verrekend.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm.

De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

CAO 218 Besloten busvervoer

Via Ziektedagen/uren 3 is inrichting toegevoegd voor de berekening van ziekengeld tegen 80%.

Bij de gegevenselementen zijn alternatieve omschrijvingen vastgelegd.

Bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 → Doorbet. perc. ziektedagen/uren 80% is per 01-01-2020 80,00 ingericht.

Bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren is 0,00 ingericht.

Voor de berekening van vakantietoeslag is per 01-06-2020 de inrichting van het gemuteerde minimum verwijderd:

 • Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag

 • Minimum bedrag Vak.toeslag: 1680,00

 • Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja

Ook de bijbehorende referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd.

Per 01-06-2020 is bij Controleren op Wettelijk minimum (Vak.toeslag): Controleren en aanvullen vastgelegd.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm.

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages kunt u de inrichting van deze referentietabel controleren. Indien gewenst kunt u deze referentietabel weer toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Leeftijd percentages. Let op: de leeftijd moet met 3 posities worden vastgelegd.

De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020.

CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst

Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00

 • Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00

Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4.

Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden.

Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen.

Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor de salarisschaal: de referentietabel én de Waardenlijst voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie. Per 01-02-2020 is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd uit zowel de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salarisschaal, Salaristrede én Categorie.  

Per 01-07-2020 zijn de minimumlonen in de salarisschaal aangepast.

De arbeidsvoorwaarde Salaris > Salarisschaal is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm.

De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster, de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst

Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd:

 • Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00

 • Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee

 • Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00

Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4.

Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden.

Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen.

De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-02-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De regels voor de leeftijd van 22 jaar komen nog wel voor in de salarisschaal per 01-01-2019 maar niet in de salarisschaal per 01-02-2020. Om onverwachte correcties te voorkomen, is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar per 01-06-2020 verwijderd, zowel uit de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salaristrede. 

Na deze aanpassingen in de salarisschaal, zijn de minimumlonen per 01-07-2020 opnieuw vastgelegd voor medewerkers uit Salarisschaal A (Groep ML) én voor medewerkers van 21 jaar uit Salarisschaal B (Groep J). 

Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm.

De inrichting van de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in-

Per 01-06-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. 

De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Publishing Date : 5/27/2020