Mijn Communities
Help

29-07-2020

30-07-2020 14:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 197 Weergaven

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Per 01-07-2020 zijn er drie bedragen aangepast, zowel per maand, per 4 weken als per uur:

 • bij schaal A, trede 20 en categorie 0

 • bij de schalen A en B, trede 21, categorie 0.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Per 01-07-2020 zijn er drie bedragen aangepast, zowel per maand, per 4 weken als per uur:

 • bij schaal A, trede 20, categorie 0

 • bij de schalen A en B, trede 21, categorie 0.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.

CAO 880 CAO Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS"

Op 16-07-2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijzigingen bij de pensioensoorten 08 WIA hiaat en 09 WIA hiaat. Op 17-07-2020 zijn na 18.00 uur de volgende wijzigingen vastgelegd:

 • ophogingspercentage vakantietoeslag is per 01-01-2020 gevuld met 8,00 en

 • de inrichting bij ophogingspercentage overig is verwijderd.

  Het betreft de volgende berekeningen:

  • Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 880.

  • Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 880.

  De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

  Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Omdat het ophogingspercentage per saldo gelijk blijft, mag de herberekening geen ander resultaat opleveren.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

De eerder gepubliceerde bedragen voor periodelonen per 01-02-2021 - op basis van het minimumloon - waren niet correct. Deze bedragen zijn nu aangepast. De wijzigingen zijn per 01-02-2021 doorgevoerd in de salarisschaal.

Als de wettelijke minimumlonen per 01-01-2021 zijn gepubliceerd, zullen wij uiteraard alsnog wijzigingen doorvoeren. U kunt de huidige inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

Voor de eenmalige uitkering over de periode 01-01-2020 t/m 30-06-2020 is per 01-01-2020 de volgende inrichting toegevoegd:

 • de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt,

 • er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd; per 01-07-2020 is het percentage gewijzigd in 3,00 in 0,00 zodat er geen reservering meer plaatsvindt na deze datum.

De volledige inrichting is verwijderd per 01-08-2020.

De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinken. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Let op: op 28-07-2020 en 29-07-2020 heeft u inrichting kunnen zien van de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage. Deze inrichting is op 29-07-2020 weer verwijderd, omdat de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage rekent met het jaarsalaris, terwijl de CAO voorschrijft dat 3% moet worden uitgekeerd over de verdiende maandsalarissen in deze periode.

CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf

Op 16-07-2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijziging bij pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 2297.

Op 17-07-2020 is na 18.00 uur het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00.

De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020.

Publishing Date : 7/30/2020