Mijn Communities
Help

31-03-2021

01-04-2021 19:10
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 226 Weergaven

CAO 26 Vleessector

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het aantal CAO-uren verwijderd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel).

CAO 50 Apotheken

Per 01-05-2021 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. 

Per 01-04-2021 is het percentage bij (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) met alternatieve omschrijving Bereikbaarh comp perc incl toeslag gewijzigd van 100,00 in 25,00.

Via (E) Toeslagen (variabel) is inrichting aanwezig voor Toeslagen bereikbaarh. U kunt deze inrichting gebruiken voor het verrekenen van deze toeslag. Wanneer u via deze arbeidsvoorwaarde ook het loon vergoedt, adviseren wij u om gebruik te maken van een arbeidsvoorwaarde als Overuren of Overige uren, zodat het aantal verloonde uren correct kan worden doorgegeven aan de fiscus.

Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd:

  • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00

  • Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 35,00

  • Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 5,10

  • Toepassing minimum aantal km: Boven minimum wordt alles vergoed

  • (A) Grondslagvariant (Toesl.vast): Grondslag vaste toeslag 1

  • (A) Percentage (Toesl.vast): 2,00

  • Levensloop % vaste bijdrage: 2,00

De arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-11-2021 is de inrichting voor Levensloop % vaste bijdrage weer verwijderd. De arbeidsvoorwaarde is per die datum ook verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Als u de vaste vergoeding van 2% voor alle medewerkers verrekent via de arbeidsvoorwaarde  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, is het advies om de berichtgeving over het vervallen van de levensloopregeling per 01-11-2021 in de gaten te houden. Het is mogelijk dat de berekening via deze  arbeidsvoorwaarde per 01-11-2021 - of per 08-11-2021 - wordt beëindigd. In dat geval zult u met ingang van 01-11-2021 gebruik moeten maken van de arbeidsvoorwaarde Toeslagen (vast) > Standaard variant die per 01-04-2021 is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 279 Gemaksvoedingindustrie

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen het aantal CAO-uren verwijderd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit, detailhandel

Per 01-04-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen geselecteerd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen (Standaard variant) verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen het aantal CAO-uren verwijderd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het aantal CAO-uren verwijderd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel).

CAO 924 Reisbranche

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds kolom 21 Einde deelname gewijzigd van 2 AOW-leeftijd in 1 Vaste eindleeftijd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

CAO 1165 Recreatie

Per 01-01-2021 is uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de regel verwijderd voor pensioensoort 01 Pensioen met betrekking tot medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen mag pensioensoort 01 Pensioen voor deze CAO maar 1 keer geselecteerd zijn.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Per 01-02-2021 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. 

Om te voorkomen dat er tijdens de salarisverwerking onverwacht geen salaris meer wordt uitbetaald, zijn de bedragen voor salarisschaal A bij de treden 22 en 30 ongewijzigd gebleven. 

Om dezelfde reden zijn de bedragen voor salarisschaal B trede 32, salarisschaal C trede 34 en salarisschaal D trede 36 per 01-02-2021 ingevoerd met de bedragen van de bovenliggende trede. 

Per 01-04-2021 zijn de hierboven genoemde regels verwijderd:  voor salarisschaal A de treden 22 en 30, voor salarisschaal B trede 32, voor  salarisschaal C trede 34 en voor salarisschaal D trede 36. 
Per 01-02-2021 zijn de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) in overeenstemming gebracht met de informatie in de nieuwe loonschalen per deze datum. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau en hiervoor zelf waardenlijsten heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021.

Als de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO is gepubliceerd, zullen wij de aanwezige CAO-inrichting controleren met de informatie in de betreffende Staatscourant. Wij zullen u informeren wanneer wij naar aanleiding hiervan wijzigingen doorvoeren.

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de waardenlijsten kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1869 Glastuinbouw

Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd aan de salarisschaal op CAO-niveau voor BBL: Categorie C en Salarisschaal I, salaristreden 20, 19 en 18 voor de respectievelijke leeftijden. 
Ook de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) zijn hiervoor uitgebreid. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau en hiervoor zelf waardenlijsten heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. 

De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de waardenlijsten kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting >Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 2451 Dagrecreatie

Per 01-01-2021 is uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de regel verwijderd voor pensioensoort 01 Pensioen met betrekking tot medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen mag pensioensoort 01 Pensioen voor deze CAO maar 1 keer geselecteerd zijn.

Publishing Date : 4/1/2021