Mijn Communities
Help

31-05-2021

03-06-2021 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 230 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, per die datum aangepast. Het gaat om de eerste regel in beide salarisschalen, én om de jeugdlonen (zònder getuigschrift van vakbekwaamheid).  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 26 Vleessector

Per 01-07-2020 is het maandbedrag voor H8 gewijzigd van 3542,66 in 3524,66 in de salarisschaal op CAO-niveau.

Per 01-03-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn daarna nog aanvullende wijzigingen vastgelegd. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Per 01-03-2021 zijn ook een aantal standaardwaarden aangepast:

 • Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1726,88

 • Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.) > Afsnijderij grondslag: 1,15

 • Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) > Stallen grondslag: 1,94

 • Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) > Darmbewerking grondslag: 3,09

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021 c.q. met ingang van 01-03-2021. Over 2020 wordt niet automatisch herberekend. Door een financiële mutatie per 01-07-2020 of een latere datum indienst vast te leggen voor de medewerker(s) die het betreft, kunt u een herberekening triggeren. U kunt ook contact opnemen met het Service Center met de vraag om een berekening uit te voeren voor het hele bedrijf met herberekeningsdatum 01-07-2020.

CAO 35 Textielverzorging

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon, per die datum aangepast.
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 50 Apotheken

Per 01-04-2021 is bij Grondslag 1 basis (Toesl.vast) Periodebedrag van grondslag geselecteerd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021.
Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de arbeidsvoorwaarden voor levensloop per 01-11-2021 zijn verwijderd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn een 8-tal regels per die datum aangepast waarvoor wordt verwezen naar het minimumloon, én waarvan het gepubliceerde bedrag lager is dan het geldende minimumloon. 
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de participatieschaal aangepast. Ook zijn een aantal bedragen voor jeugdig winkelpersoneel per 01-07-2021 gewijzigd, die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon. 
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 157 Zuivelindustrie I

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een beperking per die datum aangepast. 
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd bij de salarisbedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking (salarisschaal M) per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 243 Hoveniersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor hulpkrachten (Categorie G) en medewerkers met een arbeidsbeperking (Categorie H) per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 253 Houtverwerkende industrie

Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) F ( 100%), G (110%) en H (120%) voor de treden 15 t/m 21.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast.

De salariswijzigingen per 01-06-2021, 01-09-2021 en 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u via Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) inrichting toevoegen of aanpassen.

Voor de berekening van de WGA-gat verzekering is per 01-01-2021 bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het percentage werkgever gewijzigd in 0,58 en is de eindleeftijd gewijzigd in de AOW-leeftijd, toetsmoment = 5, geboortedag. Berekeningsdagen is gewijzigd in 4, werkdagen afrekeningsjaar. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-01-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00

 • Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee

Per 01-07-2021 is de inrichting van (B) Berekend over (Overige uren tb)  > Onbetaald verlof uren berekend over: Grondslag 1 uren huidige periode verwijderd. Voor deze berekening kunt u nu nu gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Bij gebruik van die arbeidsvoorwaarde wordt ook Incidentele inkomstenvermindering = Onbetaald verlof door de payroll vastgesteld, en aangeleverd aan de belastingdienst. Bij gebruik van de huidige inrichting moet u dit via Medewerker > Medewerker > Interfaces > Loonaangifte zelf muteren. Als u gebruik maakt van (B) Uren (Overige uren tb) zal de inrichting van de grondslag Uren loonaangifte eenmalig zijn aangepast voor het correct berekend van de verloonde uren.

Per 01-07-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum: Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd omdat er geen minimumbedrag voor vakantietoeslag (meer) wordt genoemd.

Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd:

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 359 Zoetwarenindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor de Participatieschaal per die datum aangepast. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 405 Kapperbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum gewijzigd die lager zijn dan het geldende minimumloon. 

N.B.: er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de salaristreden: de treden 21, 22, 30 t/m 35 zijn gewijzigd in 30 t/m 37: 

21: was 21 jaar

22: was 22 jaar

30 t/m 35: waren 0 t/m 5 ervaringsjaren. 

Per 01-07-2021 is dit gewijzigd in 30 t/m 37: 0 t/m 7 ervaringsjaren. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden.

CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Per 01-07-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00

 • Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee

 • Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00

Het is helaas nog niet mogelijk om de standaardwaarden voor het aanvullend geboorteverlof op CAO-niveau vast te leggen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt.

Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

De salariswijzigingen per 01-05-2021 en per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. 

Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) G. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen.

Per 01-06-2021 is (D) Percentage (Toesl.var.) > Verschoven uren percentage gewijzigd van 15,000000 in 50,000000. De alternatieve omschrijvingen zijn gewijzigd van Verschoven uren in Verschoven uren nacht.

Per 01-07-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 06 in 05. Deze inrichting stemt overeen met de beschrijving in de CAO. Het dringende advies is om deze inrichting te controleren. Als u gebruikt maakt van de CAO-inrichting wordt in 2022 vakantietoeslag afgerekend over 11 maanden / 12 perioden in plaats van over een heel jaar.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO).

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 569 Kunststof- rubber- en lijmindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van Functiegroep 0 - in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) Z - aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 592 Bloemen en Planten detailhandel

Voor de berekening van pensioensoort 02 Pensioen aanvullend (Pensioen zonder percentages) is de eindleeftijd per 01-01-2021 gewijzigd in 67 jaar, en zijn de Berekeningsdagen gewijzigd in 2, 261 dagen. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 633 Uitzendkrachten

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van de functiegroepen 1, 2 en 3 -in Payroll Business Salaristrede (Salarisschaal) 31, 32 en 33- aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf, CAO voor het

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van groep ML -in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) A- aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in

Voor de Loonschaal Participatiewet zijn de bedragen per 01-01-2021 gewijzigd in de door de werkgevers gepubliceerde bedragen. Het gaat om afrondingsverschillen tussen de berekende bedragen op basis van het per die datum geldende minimumloon, en de afgeronde gepubliceerde bedragen. 

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-07-2021 zijn salarisbedragen voor medewerkers van 18, 19, 20 en 21 aangepast aan de per die datum geldende minimumlonen. De maandbedragen zijn afgerond op hele euro's. Ook de bedragen voor de Loonschaal Participatiewet zijn aangepast, waarbij de maandbedragen rekenkundig zijn afgerond op hele euro's, de 4-wekenbedragen zijn afgerond op 10 cent, en de weekbedragen zijn afgerond op 5 cent. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 683 Elektrotechnische detailhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum een 3-tal regels aangepast: voor salarisschaal A, de treden 30, 31 en 32.

Daarnaast zijn de lonen voor de jeugdigen gewijzigd per 01-07-2021. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 709 Vleeswarenindustrie

Per 01-01-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal (op basis van het minimumloon) aangepast door de minimumloonbedragen te vermenigvuldigen  met 1,05 voor de leeftijden van 19 en 20 jaar c.q. 1,10 voor de leeftijden t/m 18 jaar. 

Per 01-02-2021 zijn de wijzigingen op basis van de loontabellen per die datum doorgevoerd in de salarisschaal.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal per die datum aangepast. Voor de leeftijden van 19 en 20 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,05, en voor de leeftijden van 16, 17 en 18 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,10.
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 721 Huisartsenzorg

De salariswijzigingen per 01-06-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal. Hierbij zijn de salaristreden 10 en 11 (Leerjaar I en II) vervangen door de salaristreden 70 t/m 76, voor de leeftijden 15 jaar t/m 21 jaar en ouder voor BBL. De voor die leeftijden geldende minimumlonen zijn vastgelegd, met voor 18 t/m 20 jaar de speciale minimumlonen voor BBL. 

Ook zijn de bedragen die verwijzen naar het minimumloon per 01-07-2021 aangepast.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden.

Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen.

CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in salarisschaal K.  

De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-07-2021 en per 19-07-2021 zijn al eerder vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 727 Retail Non-Food

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het minimumloon.

Alleen voor Categorie (Salarisschaal) 02 (Virtuele loontabel Tuincentra) zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen

Vanaf 1 januari 2021 is de verplichte bijdrage aan de levensloopregeling vervallen. Daarom is per 01-06-2021 de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook is Levensloop % vaste bijdrage: 3,50 per die datum verwijderd.

De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 822 M en T Carrosseriebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 824 M en T Metaalbewerkingsbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 826 M en T Isolatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 833 Woondiensten

Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Per 01-07-2021 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de standaardwaarden:

 • Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.): 18,18

 • Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.): 45,39

 • Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.): 181,66

Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 550,00

 • Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja

 • Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2021/04/01

Als u dit bedrag nog wilt uitkeren, is het advies om deze inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens te controleren, en eventueel aan te vullen of aan te passen.

Per 01-06-2021 is de inrichting voor deze eenmalige uitkering weer verwijderd.

Per 01-05-2021 is de inrichting verwijderd voor de berekening van Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 90% met als standaardwaarde: 90,00.

Ook de bijbehorende alternatieve omschrijvingen zijn verwijderd.

Per 01-05-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum > Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd, omdat er geen minimum bedrag (meer) is vastgelegd.

Per 01-05-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar geselecteerd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven, en verwijderde CAO-inrichting opnieuw toevoegen.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden, alternatieve omschrijvingen en/of via de Waardenlijst kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Op korte termijn zullen wij een aangepast CAO-document publiceren.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS”

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Volgers van de CAO selecteren Categorie (Salarisschaal): A. Deze tabel wordt alleen naar aanleiding van een Algemeen Verbindend Verklaring aangepast.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1165 Recreatie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Het betreft Jeugdlonen voor 20-jarigen én leerlingen voor het eerste en vanaf het tweede leerjaar.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.

Het betreft lonen voor Functie 1, in Payroll Business Salarisschaal A.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1287 Grafimedia

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft lonen voor de aanloopschaal, in Payroll Business Salaristrede 25.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in € 70.881,00.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting controleren.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 1462 Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

In de salarisschalen Categorie F en H, Salarisschaal 1, Salaristrede 30, is het bedrag per 01-06-2021 verwijderd.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de bedragen aangepast die lager zijn dan het geldende minimumloon. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.
De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  
Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, in Payroll Business Salarisschaal A.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 1869 Glastuinbouw

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon, en bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 2297 M en T Technisch Installatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 2493 Golfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Na een controle van de salarisschalen per 01-01-2021 zijn voor de leeftijden van 19 en 20 jaar enkele wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-07-2021 doorgevoerd in de referentietabel.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast.

Het betreft de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon òf die lager zijn dan het minimumloon.
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

CAO 9999 Geen reguliere CAO van toepassing

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast.
Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO.

Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon.

Publishing Date : 6/3/2021