Mijn Communities
Help

31-08-2020

31-08-2020 19:28
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 190 Weergaven

CAO 884 Kantoorvakhandel

De salariswijzigingen per 01-09-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel. 

De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-09-2020.

Voor de pensioenberekening voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd of ouder zijn dan de eindleeftijd uit pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel is inrichting toegevoegd via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De inrichting is overgenomen van pensioensoort 01, waarbij voor pensioensoort 02 de beginleeftijd 00 is, de eindleeftijd 99, én de percentages niet zijn gevuld.

De alternatieve omschrijving van Pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is: Pensioen Detailhandel zonder percentages. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.
Het advies is om pensioensoort 02 Pensioen aanvulling te selecteren voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd van pensioensoort 01 òf ouder zijn dan de eindleeftijd van pensioensoort 01 Pensioen. U kunt pensioensoort 02 Pensioen aanvulling selecteren per de datum indienst òf - voor medewerkers die ouder zijn dan de eindleeftijd - per de begindatum van de periode waarop de berekening van pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel stopt.

Het advies is om voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd ook pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel te selecteren, zodat de berekening bij de beginleeftijd kan worden opgepakt.

N.B.: Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen moet er wel inrichting worden toegevoegd voor de pensioensoort 02 Pensioen aanvulling.

De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijving van pensioensoort 02 Pensioen aanvulling, die op CAO-niveau is vastgelegd, overschrijven. u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO zijn de salarisbedragen voor functie 2 bij de leeftijd van 18 jaar per 01-02-2021 gewijzigd, voor zowel het maandbedrag als het periodebedrag. 
Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  

Per 01-08-2020 is bij Langdurig zorgverlof doorbet. perc. als standaardwaarde 0,00 vastgelegd. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO.

Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.

CAO 3768 Uitvaartbranche

Per 01-08-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

  • Vergoeding per km: 0,19

  • Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 10

  • Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 23

  • Toepassing minimum aantal km: boven minimum wordt alles vergoed

Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten > Standaard variant. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.

De salariswijzigingen per 01-02-2020 en per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel. 

Na het vastleggen van de aanpassingen per 01-02-2020 is de wijziging in verband met het per 01-07-2020 geldende minimumloon opnieuw vastgelegd. De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2020.

Naar aanleiding van de informatie over een bijdrage van 0,2% gedurende 2020 en 2021 voor Duurzame inzetbaarheid door de werkgevers hebben wij navraag gedaan over de manier waarop de bruto loonsom vastgesteld moet worden. Het bestuur van het fonds verwacht hierover eind oktober uitvoeringsbesluiten te kunnen vaststellen.

Publishing Date : 8/31/2020