Mijn Communities
Help

CAO Nederlandse Universiteiten - Handreiking nieuwe CAO

29-12-2022 08:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 103 Weergaven

Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 19-07-2022.

 

Zoals we geschreven hebben in onze releasenotes voor juni, zullen we de cao-ondersteuning voor de CAO Nederlandse Universiteiten niet langer automatisch doen. Omdat er juist in de loop van juni een nieuw CAO-akkoord was afgesproken hebben we nog wel dit keer de nieuwe salarisbedragen automatisch bijgewerkt en voor je klaargezet bij Zend & Ontvang [1].

 

Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center willen we bij wijze van handreiking hierbij aangeven hoe je zelf de andere CAO-zaken kunt inrichten.

 

Eenmalige uitkering

 • De specificaties van de eenmalige uitkering zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Zoek in Dossier onLine het overzicht specificatie productiegegevens van 2021-09 op. 

 • Kijk bij het onderdeel Eindejaarsuitkeringen (zoek op werkgevercode 25401) en beoordeel de specificaties die daar toen door ons waren vastgelegd voor eindejaarsuitkering-3 onder de benaming “Eenmalige uitkering 2021”.

 • Pas de gewenste gegevens aan, zoals het ‘vast fulltime bedrag 1’ van werkgevercode 25419 en leg de specificaties vast in Gemal Direct Inrichting bij de uitkeringsregeling van je keuze (bijvoorbeeld weer regeling 3). Denk eraan om dit met terugwerkende kracht tot 2022-07 te doen.

 • Als bijzonderheid van deze uitkering geldt het verhoogde bedrag van € 750,00 voor degenen met het CAO minimumloon van €14,00 (let hierbij op de uitzonderingen vermeld in het akkoord). Dit valt niet via één van de specificaties van de uitkeringsregeling te selecteren. Je kunt wel de medewerkers bijvoorbeeld selecteren door te zoeken in Dossier onLine op uitvoercode 01747 “toegepast uurloon salaris”. Je kunt bij deze medewerkers dan eventueel een afwijkend bedrag vastleggen.

 • Bekijk de aandachtspunten die we destijds beschreven hadden (releasenotes Gemal 2021-09/14).

 

Ouderschapsverlof

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal dertien maal de arbeidsduur per week gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70% van de bezoldiging waarbij onder verrekening van de wettelijk uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV. Je kunt hiervoor in Gemal Direct de aansturing aanpassen:

 • Ga naar Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen en kies voor regeling 05 Betaald ouderschapsverlof

 • Kies onder het kopje Loondoorbetaling op basis van aanvulling bij “Toepassen aanvulling bij verlofregeling” (werkgevercode 13024) voor 2 (toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als de korting).

 • Leg bij “Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling” de waarde 70,00 vast. 

 • Leg bij de medewerker het aantal verlofuren vast, bijvoorbeeld 168,00 bij invoercode 03215 wanneer die maand sprake is van volledig verlof.

 

Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing van de eenmalige uitkering en/of het betaald ouderschapsverlof naar wens zijn.

 

Meer informatie

[1] Zie releasenotes Gemal 2022-06/3 en 2022-07/26

Medewerkers