Mijn Communities
Help

CAO PO - Nieuwe CAO 2023-2024

02-10-2023 16:30 (Bijgewerkt op 04-10-2023)
  • 4 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 900 Weergaven

4 oktober 2023 update

Door een communicatiestoring is de verhoging van de extra uitkering OOP niet naar productie doorgezet. Tevens was de verhoging van de arbeidsmarkttoelage toelageregeling 4) met 10 % nog niet ingeregeld. In de release van vanavond wordt dit hersteld.

 

3 oktober 2023

Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024. Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%. Tevens wordt ook de extra uitkering OOP verhoogd met 10% per 1 juli 2023. In salaristabel 65 zijn de participatiebanen en de  in- en doorstroomschalen nog wel opgenomen met de nieuwe bedragen, maar deze vervallen in principe.

 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-10 in Mutaties en Signalen Gemal.

 

Beschikbaar op woensdag 4 oktober 2023

De definitieve goedkeuring was te laat om deze aanpassing met de Release van oktober mee te nemen. Daarom doen we een tussentijdse release, waarna de bedragen op woensdag 4 oktober 2023 in payroll Gemal beschikbaar zullen zijn.

 

Meer informatie

[1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

 

Opmerkingen
Ernes
CONTRIBUTOR *
door Ernes

Hoe zit het met de eenmalige uitkeringen in november van € 1000, € 600 en € 350 naar rato van wtf en diensttijd? Regelen jullie dat automatisch of moeten wij dat zelf doen en welke codes zullen daarvoor beschikbaar zijn?

door Evert van Manen

Deze worden afgeleid via de schalen en zal grotendeels automatisch worden ondersteund. Het gaat om een opbouw over een periode heeft de PO Raad aangegeven. Lees daarover de release notes van november hierover die op 25 oktober beschikbaar komt.

Ernes
CONTRIBUTOR *
door Ernes

Ik zie bij de medewerkers met ouderschapsverlof dat ze minder krijgen van de eenmalige uitkering maar hoe komt dat bedrag tot stand, welke formule wordt er gebruikt?

door Evert van Manen

De werking is gelijk aan de eindejaarsuitkering, dus als je die kunt narekenen, moet je deze uitkering ook kunnen narekenen. Wil je dat we concreet bij je medewerker gaan kijken omdat het toch fout lijkt, verzoek ik je een call in te dienen.

 

Het is ook altijd mogelijk om af te wijken door een zelf berekende waarde op te voeren. Je zit voor een juiste salarisverwerking niet meteen klem voor deze doelgroep.

 

In de rn staat: 

Blokkade en afwijkend bedrag

U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01, per 01-08-2023. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 11).

Medewerkers