Mine områder
Hjelp
Christine S
CONTRIBUTOR ***

Feripengegrunnlag

av Christine S

Vi har en ansatt som har fått økt lønna si ved tre anledninger i 2022. Grunnlag for feriepenger er lavere enn alle de tre årslønnene hun hadde, hva kommer dette av. Hun jobber 80%. Er ikke feriepengegrunnlaget henholdsvis 10,2 eller 12%?

 

Håper på raskt svar og takker på forhånd for hjelpen.

4 SVAR 4
Godkjent løsning
Thomas Dybvik
CONTRIBUTOR *

av Thomas Dybvik

Feriepenger beregnes av de reelle utbetalingene den ansatte har mottatt i løpet av opptjeningsåret (2022).

 

"Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji eller feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Tariffavtale gir normalt rett til 12 prosent."

Ref. https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/feriepenger/#Hva%20Er%20Feriepenger?)

 

Per Egil
CONTRIBUTOR ***

av Per Egil

Begrepet "årslønn" henviser vel til 100% stilling? Mens grunnlaget er regnet ut fra aktuell lønn og stillings-%?

Christine S
CONTRIBUTOR ***

av Christine S

Her blandes nok de to begrepene. Men jeg tror greia er at det settes vel av feriepenger for 11 måneder, dette tror jeg man har glemt å tenker på.

Ingrid47
CONTRIBUTOR **

av Ingrid47

Det avsettes feriepenger etter hva den ansatte faktisk har fått i lønn. Systemet beregner dette automatisk. Det avsettes selvfølgelig mindre på en 80 % stilling contra en 100 % stilling. Mindre lønn - mindre avsetning av feriepenger.

Annet eksempel: Hvis den ansatte har en 50 % stilling, vil det avsettes halvparten contra om den ansatte hadde hatt en 100 % stilling. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"