Mine områder
Hjelp
Synnøve6
CONTRIBUTOR **

Permittering

av Synnøve6

Dersom en 100 % permittert ansatt må hentes inn for å midlertidig arbeide noe i løpet av lønnspliktperioden til bedriften han er permittert ifra, hva blir konsekvensene av dette? Blir lønnspliktperioden utsatt? Må det utstedes nytt permitteringsvarsel? 

3 SVAR 3

av Sven Ivar Lønneid

Hei, man kan være være sammenhengende i arbeid i inntil 6 uker, uten at det regnes som avbrudd i permitteringen, forutsatt at det er klargjort at permitteringen skal fortsette etter den midlertidige arbeidsperioden. At det ikke regnes som avbrudd, innebærer at man ikke behøver nytt permitteringsvarsel og det blir heller ikke 15 nye lønnspliktdager. 

 

Det er også greit å være klar ovar at dersom en permittert arbeidstaker blir tatt inn i arbeid som vikar for en som har et lovlig fravær, eksempelvis ved sykdom eller foreldrepermisjon, blir spørsmålet hvilken innvirkning dette får i forhold til avbrudd i permitteringen.
Så lenge det er tale om et reellt vikariat, har NAV uttalt at slike vikariater ikke regnes som avbrudd i permitteringen. 

 

Godkjent løsning
Enel051
CHAMPION ***

av Enel051

Nav og lover beskriver dette veldig godt. Arbeidsgiverperioden består av 112,5 timer og disse forskyves med de timene som ansatte evt midlertidig hentes inn igjen.

 

https://www.nav.no/arbeidsgiver/permittere

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

Ørnulf Lindset
CHAMPION *

av Ørnulf Lindset

Permitteringen avbrytes ikke ved kortere arbeidsperioder, ei heller under lønnspliktperioden.

 

Dersom det utføres arbeid i lønnspliktperioden, enten ved at 100 % permittert ansatt tas tilbake i noe jobb, eller at en ansatt er delvis permittert, vil lønnspliktperioden strekkes til at arbeidsgiver har utbetalt lønn for totalt 15 dager under permittering. 

Dvs. hvis en 100 % permittert ansatt tas tilbake for å jobbe i 2 dager vil disse dagene ikke telle som lønnspliktdager, og telling av lønnspliktdager fortsetter etter at den ansatte er tilbake i permitteringmodus igjen.

Poenget er at arbeidsgiver skal dekke lønn for 15 dager før NAV overtar og begynner å betale dagpenger. 

 

lenke til info: https://www.nav.no/arbeidsgiver/permittere#lonnsplikt 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"