Mine områder
Hjelp
Hilde Wauger1
CONTRIBUTOR **

Privat andel bompasseringer - best practice?

av Hilde Wauger1

Hei,

Bedriften vår dekker abo på alle firmabiler som blir brukt både i jobb og privat. Jeg er litt ute etter hvordan det er vanlig å beregne denne private andelen. Hva er vanlig praksis i forhold til å finne denne private andelen? 

5 SVAR 5
Inger-Lise Moe
CONTRIBUTOR **

av Inger-Lise Moe

Vet ikke om det er best practice, men en praktisk løsning jeg har vært borti, er at vi satte de ansatte med firmabil i forskjellige kategorier, etter hvor de bodde og hva slags type jobbkjøring de hadde. 

Ut i fra det satte vi en fast prosentandel vi fordelsinnberettet av bompasseringene. 

F.eks: Ansatt A bor langt uti gokk, ingen bommer i nærheten, men kjører mye til kunder. Da vil kun 20 % av hans bruk bli innberettet som fordel. Ansatt B, bor sentrumsnært, jobber administrativt, kjører lite i jobbforbindelse. 90 eller 100% innberetning. 

Jeg tenker at å se på hver enkelt passering ikke er realistisk når man kommer opp i en viss str, og heller ikke ønskelig å bruke tiden på det. 

Turid Berge-Olsen
CONTRIBUTOR *

av Turid Berge-Olsen

I den forbindelse, så er vel alle bompasseringer til og fra arbeid skattepliktig så lenge man har fast oppmøtested? Kan man sette ett fast beløp hver mnd. som innberettes selv om det ikke stemmer/varierer fra mnd. til mnd.? Vi har ingen mulighet for å gjennomgå dette manuelt og tror heller ikke det er så aktuelt for de ansatte å holde track på selv...

av Ivar Grøndahl1

Ja, det stemmer. Reiser mellom hjem og fast oppmøtested er arbeidsreiser, og arbeidsgivers dekning av kostnader til bompasseringer er skattepliktig. 

 

Kan sette en fast fordel, og så kan jo de ansatte levere liste hver måned for de dagene som de ikke skal ha fordel og få fratrekk for det. Leveres ikke lister så får de full fordelsbeskatning selv om de ikke har arbeidsreiser alle dagene.

 

Godkjent løsning
Ivar Grøndahl1
VISMA

av Ivar Grøndahl1

Hei. Skattemessig er hver enkelt private passering en skattepliktig fordel. Kan være både tidkrevende og vanskelig "å finne" alle private passeringer..... Synes Ellen har et godt poeng....Lag et skjema hvor de ansatte selv sette opp hva som er private passeringer og signerer. 

mvh ivar/juridisk avd/Visma

Godkjent løsning
Ellen Baastad Moen
CONTRIBUTOR *

av Ellen Baastad Moen

Jeg gjør det sikkert veldig tungvindt, men jeg går inn på hver enkelt bompassering når jeg kjører lønn og huker av de turene jeg mener er privat (typisk helger, til og fra kontoret, og evt. andre dager de har hatt fri). Dette blir kanskje ikke 100% riktig, men det er det beste jeg kan få til. Evt. burde den ansatte selv gjøre den jobben hver måned. 
En enklere fremgangsmåte er kanskje å sette et rundt beløp, ca. beløp, hver måned. da slipper du all jobben med å sjekke hver enkelt bil (spesielt hvis det er mange biler). 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"