Mine områder
Hjelp
Enel051
CHAMPION ***

Skal ansatte ha oversikt over brukte egenmeldingsdager?

av Enel051

En bør kunne forvente at den ansatte selv har oversikt over antall bruke egenmeldingsdager, men erfaringsmessig er de ikke særlig flinke til dette.

Vi fører fravær fortløpende, men "oppgjør" må jo nå tas ved hver lønnskjøring (en gang pr mnd) slik som calendar er nå. (Svært irriterende og dårlig! Skaper mye ekstraarbeid. Effektivt system du liksom!)

Dvs at vi kan ha tilfeller en måned hvor vedkommende bruker opp egenmeldingsdagene, har ingen oversikt selv og er syk et par dager til litt senere i måneden og dermed passerer grensen for egenmeldingsdager.

Så tenker "juridisk" her: skal vedkommende ha oversikt selv? Slik at han da ikke har rett til sykepenger for de dagene som har oversteget kvoten? 

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Monica Bremtun-Olaussen -
VISMA

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎31-08-2022 13:41 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hei:-)

Når det gjelder et eventuelt tap av egenmeldingsrett, så er det arbeidsgiver som har ansvaret for å holde oversikt over antall dager egenmelding brukt, da det ikke er noe automatikk i at arbeidstaker taper sin rett til bruk av egenmelding, dersom han for eksempel har brukt egenmelding 4 ganger innenfor den siste 12 måneders perioden.

 

Det er opp til arbeidsgiveren om man vil benytte seg av retten til å frata arbeidstakeren retten til å dokumentere sitt sykefravær med egenmelding. Arbeidsgiver må i så fall gi arbeidstakeren beskjed om at han er fratatt retten til bruk av egenmelding. Folketrygdloven stiller ikke krav til skriftlighet, men beskjeden bør likevel gis skriftlig av hensyn til bevisførsel.

 

Arbeidstakeren skal gis anledning til å uttale seg før retten til å benytte egenmelding fratas ham. Dersom arbeidstakeren benytter egenmelding utover de fire tilfellene, uten at bedriften har varslet stans i bruk av egenmelding, vil arbeidsgiver altså måtte betale for de egenmeldingsdagene som er benyttet inntil beskjed er gitt til arbeidstaker.


Med vennlig hilsen,
Monica/Legal advisor
Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"