Mine områder
Hjelp
Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

Dokumenter fra AutoInvoice kan gi mange linjer

av Kaj Arne Sortebech1

F.eks en strømregning kan medføre 6-7 bilagslinjer.

Kan man avgrense dette til å bare få 1 linje (kostnadskonto debet og leverandør kredit på helst samme linje)? Egentlig ikke så interessant med fordeling på fastbeløp, nettleie, enovaavgift etc.

I Visma Business kan man sette opp "motkonto leverandør". Denne foreslås bare på linje 1 som motkonto til leverandør, mens det egentlig blir dannet minst 2 bilagslinjer, hvor linje 2 etc er egentlig føringen mot kostnad. Burde ikke motkonto leverandør om så komme på alle linjene etter linje 1?

Det siste er at det er ganske kjeldelig/tidkrevende å kontere avdeling, objekt, prosjekt etc på hver kostnadslinje som blir dannet. Før vi fikk tatt i bruk AutoInvoice, så brukte jeg et ansvarsenhet til "kontering", f.eks målernummer hvor jeg også la inn bilagstekst, kostnadskonto og avgiftskode i noen frie felter. Dermed kunne 30 strømregninger bokføres på ca 5 minutter, kostnadskonto kom fra leverandør og "kontering" ble satt manuelt (selvfølgelig når det ikke var snakk om periodisering). Etter at bilagene var overført til Visma Business brukte jeg klipp og lim for å få verdier inn i rette felter. At regninger via autoinvoice splitter på flere bilagslinjer gjør at dette er blitt langt mer omstendig. Burde det ikke komme en form for konteringsoppsett knyttet til strømmålernummer/-punkter, telefoner, bilnummer etc?

10 SVAR 10
Veronica Nilsen
CONTRIBUTOR *

av Veronica Nilsen

Kanskje litt utenom det trådstarter spør om, men jeg opplever at beløpene ved linjekontering kommer frem uten mva, og totalbeløpet er inkl mva, da må jeg innom alle linjer å legge til mva..

Remi Øvstebø
CHAMPION *

av Remi Øvstebø

Vi har brukt Autoinvoice en stund og er i motsetning til de fleste her godt fornøyd med at det kommer flere linjer. 

Eksempel 1: 3 ulike tjenester er kjøpt og det kommer på 3 ulike linjer hvor vi kan kontere, fint og flott. Slipper å opprette linjer

Eksempel 2: 50 linjer med forskjellig kontorrekvisita, selvsagt ikke noe vi ønsker å kontere på 50 linjer. Det tar da 2-3 sekunder å slette de 49 overflødige linjene og kun kontere på første linje. 

Vi ser altså at tiden vi sparer på å slippe å opprette ekstra linjer og tekst oppveier tiden det tar å slette linjer fra de bilagene som får veldig mange. 

 

Kaj Arne Sortebech:   Telefonselskapene tilbyr rapporter i Excel format. Med litt excel triksing leser du de rapportene direkte inn i Visma Global eller Visma Business. Vi mottar faktura på 900 abonnementer hver måned, rapporten fra Telenor går gjennom en Excel fil vi har (som legger inn produkt, konto osv), deretter leses filen direkte inn i Visma Global for kostnadsføring per ansatt. Selve fakturaen konteres på 1-3 linjer i VDC. 

Ideen med tolkningsmaler er uansett god, håper Visma vurderer dette 🙂 

Morten Ahlbom1
CONTRIBUTOR **

av Morten Ahlbom1

Vi har tilsvarende utfordringer hos oss og EHF blir ikke like effektivt som ønsket.

Linjeimporten kan gi veldig mange linjer som tar for mye tid å kontere. En løsning kunne vært at std. konto pr. artikkel (slik som det i dag er på leverandør). Antar at det gir noen utfordringer med artikkelregister.

Man kan selvfølgelig skru av linjeimporten, men da er man tilbake til manuell kontering av hovedbokskonto.

hva er Visma sin anbefaling og ligger det noe i pipelinen?

 

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

av Kaj Arne Sortebech1

Med selskap menes vel regnskapsklienten og ikke bestemte leverandører. Det gjenstår tydeligvis en god del jobb hos og mellom de ulike leverandørene av ERP-systemer og konsulenter for å få vettig linjespesifikasjon fra den enkelte faktura. På mobiltelefoner ønsker jeg en linje for avgiftspliktig og 1 for utenfor mva/avgiftsfritt, samt en for innholdstjenester og eventuelt privat bruk per ansatt/telefonnummer. For strømregninger ønsker jeg fordeling mellom avgiftspliktig og ikke (eventuelt purring) fordelt på de ulike månedene. For begge disse ønsker jeg treff på f.eks kontering av objekt, prosjekt, avdeling, ansatt mm. Det er litt forskjellig hva man får "servert" av resultat. Andre igjen er det nok med 1 linje. Kanskje burde det finnes tolkningsmaler som kunne ordne dette?

Åsta Kuven
CONTRIBUTOR **

av Åsta Kuven

Hei.

Hadde oppgradering til 10.01.0 og hjelp av en konsulent i dag.

I dokumentstenteret, under menyen Verktøy og Systempreferanser kan du huke av for Skru av linjeimport for dette selskapet.

Har ikke sett om dette virker siden det er nytt for oss i dag.......

Lotte Adeline Horne
CONTRIBUTOR *

av Lotte Adeline Horne

Hei, dette hadde vi også problemer med når vi tok i bruk autoinvoice.

Det jeg tilslutt kom frem til var å gå inn på verktøy -> tolkningsordliste for XML. Fjernet alle avhukningene under 'i bruk' utenom de jeg ville ha tolket. Jeg beholdt avhukningen på de 13 første linjene, altså fra beløp og ned til prosjekt.

 

Håper dette fungerer hos dere også 🙂

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Venter spent på om noen har svar vi også.

Leif Arne Brekke
CONTRIBUTOR *

av Leif Arne Brekke

Dette er vi også interessert i svar på.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen.

Beklager så mye. Her har det blitt en misforståelse og litt forvirring rundt spørsmålet siden det inneholdt flere ulike produkter.

Jeg lar spørsmålet ligge åpent for at andre brukere kan komme tips, samt at jeg kan forhøre meg om tips internt i Visma.

 

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

av Kaj Arne Sortebech1

Hvor framkommer det at dette er et brukerforum for "Visma Global" og ikke "Visma Dokumentsenter" generelt?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"