Mine områder
Hjelp
Rune Meireles Johansen
CONTRIBUTOR *

Bruk av TLS 1.2 for epost

av Rune Meireles Johansen

Vi bruker Office365 for epost, det fungerer for det meste OK. Noen ganger får vi en feil, som sier "Authentication failed because the remote party has closed the transport stream exception". Jeg ha så sjekket, og funnet at selv med patch 15.10.3, så er det TLS 1.0 som blir benyttet på epost:

 

Received: from SERVER (xx.xxx.xxx.xx) by
HE1EUR01FT036.mail.protection.outlook.com (10.152.1.30) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_0, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA) id
15.20.3890.19 via Frontend Transport; Thu, 4 Mar 2021 14:51:48 +0000

 

Er det noen måte å tvinge SMTP m/SSL til å bruke TLS 1.2? 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Morten A. Karlsen
VISMA

av Morten A. Karlsen

Til info, har vår utviklingsavd. gjort endring til versjon 16.00 som slippes i juni.  Slik at utsendelse nå gjøres via TLS 1.2.
Support har en løs fil hvis du / dere har behov for endringen før versjon 16.00.

av Morten A. Karlsen

 Det er pr.nå ikke mulig å endre dette.  Det er 2 løsninger pr. nå.
1- finne en SMTP tjeneste som støtter TLS 1.0

2- bytte over til Visma.net Payslip 

Godkjent løsning
Rune Meireles Johansen
CONTRIBUTOR *

Det er synd at Visma Lønn ikke oppdaterer TLS protokollen til en versjon som IKKE er utfaset. Både 1.0 og 1.1 ble utfaset i 2020, og det er verjson 1.2 og 1.3 som er current. Se også https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#Secure_Data_Network_System 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"