Mine områder
Hjelp
wm-obas
CONTRIBUTOR ***

Sykepengegrunnlag

av wm-obas

Er det flere som føler at beregning sykepengegrunnlag fortsatt må gjøres manuelt? Nesten hver gang dukker det opp en advarsel som sier at grunnlaget må sjekkes. Hva er vitsen hvis vi likevel må beregne selv? Jobbes det med en bedre algoritme for denne utregningen? Vil dette også skje når OTP skal beregnes og innrapporteres til pensjonsselskapene? I disse hardt prøvede tider hvor regler endres nesten fra time til time føler en at man lett kan miste kontroll på viktige ting.  

6 SVAR 6

av Renate Martensson

Hei,

 

Et varsel om å sjekke grunnlag vil komme opp fordi Visma Lønn gir et forslag ut i fra de inntektskombinasjonene vi tar med i grunnlaget. I fanen "Beregnet inntekt" kan du se hva som er brukt som grunnlag.

 

Her er et brukertips som forklarer feltene i inntektsmeldingen.

Og i dette brukertipset kan du også se hvilke inntektskombinasjoner som er med i beregning av grunnlag for sykepenger.

 

Mvh Renate,

Visma HRM Support

Merete12
CONTRIBUTOR ***

av Merete12

Helt enig med dere begge!

Når det gjelder timelønte kan jeg aldri bruke visma sin utregning. Mange timelønte har av og til noen timer fri i løpet av en dag og de har kanskje hatt en feriedag. Disse timene/dagene må da legges inn manuelt i utregningen. I tillegg har vi timelønn inkl overtid og ansatte får da et overtidstillegg. Det betyr at jeg alltid manuelt må trekke ut overtidstimene fra timelønnen. Dette er veldig tidkrevende når en har over 80 ansatte, og mye sykefravær/syke barn dager.

Jeg lurer faktisk litt på hva andre gjør med lønn for syke-barn-dager/egenmeldinger/sykepenger i arb.g.perioden. Regner dere ut gj.snittslønn for de siste 3 mnd for hver sykepengeutbetaling? Vi har timelønte som har en del tillegg, både faste og variable. Til nå har de kun fått vanlig timelønn uten tillegg på sykepengene, men dette er noe vi nå må endre. Takker for raske svar :-).

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051 (Oppdatert ‎26-03-2021 10:25 av Enel051 )

Opplever også at beregningen i Visma ikke er god nok, så jeg regner også manuelt. Den manuelle beregningen har så langt stemt overens med beregninger hos Nav. Du må beregne snitt for hver sykepengeutbetaling ja, særlig viktig for de timelønna og de med ulike tillegg, da sykepengegrunnlaget veldig ofte vil varierer fra måned til måned. Gjøres det ikke for hver sykepengeutbetaling, så kan en jo risikere å utbetale for mye i sykepenger eller vedkommende får for lite utbetalt. Det burde vært mulig å hake av for hvilke lønnssatser som skal være med i sykepengegrunnlaget og ikke i kartoteket.

Merete12
CONTRIBUTOR ***

av Merete12

Hei. Takk for rask tilbakemelding. Det jeg konkret tenkte på er at når ansatte er borte med sykt barn i 2 timer en dag. Da skal han ha omsorgslønn (sykepenger) for de to timene. Regner du da ut gj.snittslønn for de siste 3 mnd for disse to timene?? Jeg får jo ikke gjort annet enn å regne gj.snittslønn hvis det skal være slik!

Jeg tenkte at jeg kunne ta timelønn og plusse på tillegget vedkommende har fast og få ny timelønn for utbet av syke-barn-dager. Blir det veldig feil?

For de med variable tillegg er det litt verre. De må jeg kanskje gjøre en gj.snittsberegning for de 3 siste mnd 🙂

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051 (Oppdatert ‎26-03-2021 11:43 av Enel051 )

En annen beregning vil gå på bekostning av lovverket, og vil være da feil. Det kan jo være et alternativ hos dere at de ansatte kan ta ut hele eller halve dager med omsorgslønn og så kjørt slike timefravær som du nevner under velferdspermisjon. Velferdspermisjonen er som regel timelønnen. Det kan kanskje forenkle det litt. Mener det skal være en lovlig løsning".

Janne Alfheim
CONTRIBUTOR ***

av Janne Alfheim

Heilt enig.  Spesielt for timelønna tilsette med skiftande arbeidsperioder, der er berekninga i Visma heilt ubrukelig!

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"