Mijn Communities
Help
RobZuethof
CHAMPION ***

Balansbudget pensioengevend

door RobZuethof

Het is nu bekend dat het balansbudget pensioengevend (€ 500,--) is, ook bij aankoop hersteluren of voor het kiezen voor opleiding. Dit tot een max van 500 euro. Nu is in de CAO GGZ afgesproken dat als men het budget gebruikt voor opleiding, het budget met 20% verhoogd wordt en als er LFB-uren ingezet worden er nogmaals 20% bij op komt. Totaal max 700 euro bij fulltime.

Visma Raet heeft ervoor gekozen om het budget in alle gevallen (behalve generatiepact) uit te betalen (ivm pensioengevend) op code 01004 EJU-2 en tegen te boeken via een brutocode. 01004 is gemaximeerd op 500 euro en de toeslag 20% of 40% (bij opleiding) is niet pensioengevend.

Hoe wordt hiermee omgegaan?

0 ANTWOORDEN 0