Mina produkter
Hjälp

Använda memo i Visma Business

av Maria Tufvesson

I många tabeller är det möjligt registrera ett memo på den aktuella raden.

I memo-fältet är det möjligt att skriva mer text än vad som är möjligt i en kolumn i Visma Business. Memo passar bra för att skriva längre texter som används som intern information. Det är bara memo på orderrader som är möjligt att använda för extern information och få med på orderdokument.

För att få fram memo-fältet på höger sida ska knappen Memo vara aktiv.

Vi visar ett exempel från aktörstabellen. Vi skriver ett memo på kunden Cykelogen.

När memo-knappen är aktiv visas Memo som en flik på höger sida av skärmbilden.
Aktivera den rad du vill skriva ett memo på och klicka på fliken Memo. Skriv sedan den text du önskar.
Klicka på spara när du har skrivit färdigt texten i memot. Sökvägen till memot visas i kolumnen Memofilnamn.
På rader som har memo visas en symbol på fältet memo i högerkanten. Om symbolen inte visas finns heller inget memo.
Andra tabeller där memo kan passa är t ex Order, Orderrader, Produkter, Huvudbokskonton, Öppna kund- och leverantörsposter. 
Om du t ex har lovat en kund anstånd med betalningen så är det lämpligt att skriva vem du talat med, tidpunkt och orsak på den aktuelle posten. Då ser även dina kollegor informationen enkelt och man riskerar inte att infon sitter på en lös lapp som inte alla kan känner till.

Maria Tufvesson
Partner Manager
Visma Software AB
2 SVAR 2

av Annika Lindén Oleander

Hej Lars,

Tack för att du delar med dig av hur Memo-funktionen används i ditt företag, vi tar med oss dina synpunkter. Din Visma-partner kan ge de bästa råden utifrån ditt företags behov och användning av systemet. Om informationen som ska sändas till en kund är orderspecifik kan ni även använda bilaga till orderdokument. Funktionaliteten finns från version 8 och kan användas med alla orderdokumenttyper. 

Lars Anninger
CONTRIBUTOR *

av Lars Anninger

Vi använder Memo-funktionen för diverse texter som skall skrivas ut på de dokument som går till kunden. Men viss text skall enbart vara med på t.ex. orderbekräftelsen men är inte relevant senare i processen. VB saknar en funktion för styrning av detta. I dagsläget måste man redigera Memotexten under processen vilket är både tidsödande och en felkälla. Och i slutet av processen går det inte att redigera Memotexten längre. Vi skulle gärna se att Visma förbättrade denna funktion.

Utöver detta kan det vara värt att påpeka för nya användare av Memo-funktionen att det gäller att knyta Memotexten till den sista orderraden då den annars skrivs ut mellan orderraderna. Memotext knutna till föregående orderrader som man inte vill skriva ut måste undertryckas (högerklicka på orderraden, välj Behandlingssätt, välj Utskrift, välj Undertryck Memo).

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här