Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
CONTRIBUTOR *

GDPR

Den 25 Maj börjar GDPR att gälla.  På vilket sätt kommer Visma att hjälpa oss att leva upp till lagstiftningen? Mycket av den informationen som lagras i Visma är generell för de flesta som använder systemet  (t ex order, fakturaunderlag, aktörer). Det känns spontant orimligt att varje enskilt företag ska bygga egna gallringsmoduler för den typen av mer generell data. Hur ser Vismas planer ut för att stödja oss företag i detta arbete?

1 SVAR 1
Highlighted

Svar: GDPR

Hej,


Alla systemlösningar inom Visma genomgår en översyn utifrån ett datasäkerhetsperspektiv och när det gäller Visma Business så är denna översyn nu i sin avslutande fas. Resultatet av översynen ger oss underlag för att besluta om utvecklingsåtgärder och prioriteringsordningen för dessa.

Före sommaren kommer vi att släppa nästa huvudversion av produktlinjen Visma Business (version 13) och den kommer att åtföljas av Guidelines från Visma avseende GDPR compliance. När vi tar fram dessa Guidelines måste vi utgå från en standardiserad användning av våra lösningar, trots att våra kunder oftast nyttjar flexibiliteten i Visma Business produktlinje för att arbeta enligt sina unika processer. Detta betyder att våra kunders interna arbete med de grundläggande juridiska frågorna är helt avgörande för att uppnå compliance. (Med internt arbete menar jag kartläggning av vilken data som är känslig, var den finns, hur man hanterar den och vilken laglig grund man har för hanteringen m m.)

Vi har kunder med väldigt skiftande verksamheter och man bedömer sin situation och sina behov efter ikraftträdandet av GDPR väldigt olika. Visma har en önskan att stödja våra kunder i de rutiner där de största behoven finns. Parallellt med vår interna datasäkerhetsöversyn har vi tät kontakt med våra Visma-partners som är ett stöd för er kunder i konkreta frågeställningar. Jag kommer att få återkomma med besked om våra prioriteringar av konkreta utvecklingsåtgärder till kommande versioner. Under tiden vill jag uppmana alla kunder att diskutera era behov och önskemål med er Visma-partner och därmed bidra till vårt beslutsunderlag.