Mina produkter
Hjälp

Ny hantering av importmomsen från 2015: Visma Business

av Annika Lindén Oleander

Skatteverket har tagit över hanteringen av importmomsen från Tullverket från den 1 januari i år. Många av Vismas kunder importerar varor från länder utanför EU och är berörda av förändringen. Till nya versioner av Visma Business har vi gjort förändringar som du kan läsa mer om här. Kontakta din Visma-partner för diskussion och vägledning anpassad till din installation.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2015 ska företagare momsregistrerade i Sverige, redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Förändringen är positiv för det importerande företagets likviditet då man efter införandet av de nya reglerna får göra avdrag för importmomsen i samma momsdeklaration där den redovisas som utgående moms. (Tidigare var regeln att importmoms upptagen i ett tullkvitto fick dras av som ingående moms tidigast när den betalats.)

Den utgående momsen vid import ska redovisas i den redovisningsperiod när Tullverket har ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto.

I momsdeklarationen har det lagts till 4 nya rutor: I ruta 50 anges beskattningsunderlaget och i rutorna 60 – 62 anges den utgående momsen för 25, 12 respektive 6%.

Rätten att dra av momsen på importen följer de vanliga reglerna för avdragsrätt. Avdraget redovisas i ruta 48 i momsdeklarationen. (Företaget får göra avdrag i samma momsdeklaration som man redovisar den utgående momsen för importen.)

Beskattningsunderlaget för momsen vid import beräknas på det sammanlagda värdet av varans värde för tulländamål, tull och andra statliga skatter och avgifter, samt bikostnader. För beskrivning av beskattningsunderlagets beräkning se Skatteverkets hemsida.

Tullverket kommer även i fortsättningen att fatta tulltaxeringsbeslut vid import och vara ansvarigt för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i inlämnad tulldeklaration är korrekta.

Hantering i Visma Business

I Visma Business har vi för Sverige lagt till tre nya momskoder och momsnummer för att hantera importmoms med de respektive procentsatserna. Fönstret för svensk momsrapport är anpassat liksom formuläret för momsdeklaration. BAS-gruppen har lämnat information om nya konton för hantering av importmomsen. Vi har därför justerat kontoplanen i Visma Business. 

En programändring har också gjorts för att omsättningsklass 8 ska generera momskonteringar (jämför med hur omsättningsklass 12 fungerar). Denna programändring finns i versionerna 9.10.0 och 8.02.5 som båda släpptes i december 2014.

Hur blir då den praktiska hanteringen? Myndigheterna har talat om att den utgående momsen ska redovisas i den redovisningsperiod då Tullverket har ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto. En beräkning av importmomsen med komplett underlag, i rätt period, kan därför inte göras vid bokföringen av leverantörsfakturan. För Visma Business får hanteringen, enligt Vismas förslag, därför göras i två steg:

1) Leverantörsfakturan tas emot och bokförs.(Leverantörsskuld och lagervärde men ingen moms bokförs.)

2) Tullräkning tas emot från Tullverket. En manuell verifikation registreras där det framräknade beskattningsunderlaget bokförs och utgående samt ingående moms genereras utifrån beskattningsunderlaget med hjälp av de nya momskoderna. (Beskattningsunderlaget bokas och motbokas enligt anvisningarna från BAS-gruppen på konton i kontoklass 4, t ex Debet 4545, Beskattningsunderlag vid import 25% och Kredit 4549 Motkonto beskattningsunderlag import.)

Dela gärna med dig av hur era rutiner ser ut efter årsskiftet!

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här