avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nya version 12 - när är det din tur?

av Annika Lindén Oleander (Uppdaterad ‎08-11-2017 10:26 av Gunilla Bengtsson VISMA )

Årets release av Produktlinjen Visma Business släpptes i juni. Vi vill gärna påminna dig om att prata med din Visma-partner om hur version 12 kan ge nya fördelar i din Visma Business-lösning. Version 12 innehåller ny funktionalitet och förbättringar inom hela produktlinjen och från och med nu är version 12.00 vår rekommendation till nya och uppgraderande kunder. 

Det är viktigt för oss på Visma att hjälpa våra kunder med effektivisering och vi fortsätter därför arbetet med utveckling mot mer automatiserade processer. Stabilitet och prestanda är också områden som har prioriterats. Här nedan följer sammanfattad information om några av de intressanta nyheterna:

VISMA BUSINESS

Valutakursimport via AutoPay

Via Visma.net AutoPay kan Visma Business-kunder från version 12.00 få automatisk import av valutakurser för uppdatering av valutakurstabellen. 

Nytt format för e-faktura samt möjlighet till mappning av information

Visma Business lägger till PEPPOL BIS som xml-format för export och överföring till AutoInvoice. Ett verktyg för mappning av information mellan Visma Business och PEPPOL BIS introduceras för att stödja att våra kunder lagrar information i Visma Business på olika sätt.

Ny förenklad hantering av förskott vid orderregistrering

Vi har introducerat en ny behandling i ordertabellen, “Skapa förskottsbetalningsrad”. Syftet med denna behandling är att på ett enklare sätt skapa en förskottsfaktura för en order där betalning i förskott krävs, t.ex. när produkter är skräddarsydda för beställaren. Förskottsfakturan fungerar i POS-integrationen på samma sätt som övrig fakturering.

VISMA DOCUMENT CENTER

Kontroll av dubbletter i Document Center

Från och med version 12 av Visma Document center sker kontroll av dubletter inne i Document Center. Tidigare gjordes denna kontroll mot Visma Business i samband med överföring.

Automatisk överföring av godkänt dokument till Business

Möjlighet att aktivera automatisk överföring till Visma Business när ett dokument är godkänt. Efter att sista personen i ett flöde har godkänt ett dokument överförs det automatiskt. Skulle något gå fel i överföringen finns dokumentet under fliken “dokument” med felmeddelande. Denna inställning går att ställa in per bolag och återfinns under “verktyg” -> “systeminställningar” -> “Generellt”.

Automatisk buntuppdatering i Visma Business (definitivbokning)

Nu finns en ny inställning som gör det möjligt att få automatisk buntuppdatering även på definitivbokningen i Visma Business. Inställningen görs per företag. Denna inställning går att ställa in per bolag och återfinns under “verktyg” -> “systeminställningar” -> “Generellt”.

Release notes för lösningarna inom produktlinjen kan du hämta här på vårt Community under "Nyheter". 

Under 2017/2018 kommer ytterligare nyheter inom huvudversion 12. Följ med här på vårt community så får du den senaste informationen.

 

VISMA DOCUMENT CENTER ENTERPRISE

Vår årliga huvudrelease av DCE version 10.00 har vi utvecklat  flera bra funktioner som ni kunder önskat samtidigt förbättrat prestanda och säkerhet. Några av nyheterna är:

- Förbättrad hantering och nya funktioner i rutinen återkommande faktura i Visma Administrator

- Förvalinställning för modifierat webbgränssnitt  kan nu väljas och spara på användaren i Visma Administrator

- Nya rättigheter i webben för konteringsmallar, kopiera kontering och kopiera excel

- Vid kontering med fastighetsmoms  har vi ett nytt val - Fördelning av momsbelopp på valda rader

- Enklare att hitta onlinehjälp, community, video via Supportpanel som visas i webben

- API for att hämta fakturabild från DCE till externa system

- Sakgranskningssteg i Visma DCE Mobile

- Setup för DCE Mobile  

Version  10 av Visma Document Center Enterprise supporterar innevarande (version 12.x) och föregående release (version 11.x) av Visma Business.

0 SVAR 0