Mina produkter
Hjälp

Sortering med delsummor

av Maria Tufvesson

Det är enkelt att visa delsummor på kolumner i Visma Business.

Öppna tabellen som du vill sortera med delsummor. I nedanstående exempel visar vi exempel i tabellen Produkttransaktioner. Andra transaktionstabeller som kan sorteras på liknande sätt med belopp är bl a Huvudbokstransaktioner, Kundtransaktioner, Leverantörstransaktioner, Anläggningstransaktioner samt Öppna kund- och leverantörsposter.

1. Öppna tabellen Produkttransaktioner. 

2. Gör först en sökning på Transtyp 1 för att enbart visa försäljning. 

3. Gå därefter in i sorteringsdialogrutan, kortkommando <F7>. Skapa en sortering på det fält (kolumn) som du önskar att få delsummor på. I exemplet sorterar vi på Kundnr. 

4. Klicka på knappen Lägg till. Sök upp kolumnen Kundnr i dropplisten. 

Tips – Om du har aktiverat kolumnen Kundnr innan du öppnar dialogrutan så kommer den kolumnen att föreslås och du behöver inte välja kolumn.

5. Det föreslås stigande sortering (AZ), det väljer vi, men det är också möjligt att ha fallande sortering (ZA). Bocka i Delsummor på raden. Detta kommer att ge en delsumma per kund.

6. Bocka även i Ta med totalsumma, Detta kommer även att ge total försäljning till alla kunder.

Det är enkelt att sortera på en annan kolumn. Öppna sorteringsdialogen igen och ändra sorteringen till t ex Produktnr stigande. Bocka i Delsummor och Ta med totalsumma. Nu ser du istället en delsumma per produkt samt en totalsumma för produkter.

Det går också att lägga till flera sorteringsbegrepp. I nedanstående exempel så har vi sorterat på både Kundnummer och Realiserat år/period.

Önskar man bara att se delsummorna så bockar du i Visa endast delsummor. Då visas bara summaraderna.
 

Önskar du att kopiera resultatet till Excel så kommer enbart summorna att klistras in. Ett mycket praktiskt arbetssätt för att vidare bearbeta siffrorna.

Ännu snyggare är att välja utskrift till Excel. Då får du även med rubrikerna.


Maria Tufvesson
Partner Manager
Visma Software AB
0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här