Mina produkter
Hjälp

Urval i Visma Business

av Maria Tufvesson

Urval <F9> eller Hem/Urval i gruppen sökning ger dig möjlighet att begränsa informationen som visas i delfönstret.

Urval kan liknas vid funktionen Filter i Excel. Du kan t ex göra ett urval på transaktioner inom ett visst beloppsintervall, kunder inom en viss kategori eller produkttransaktioner för en viss produktgrupp mm.

Så här gör du för att skapa ett urval:

Aktivera det delfönster som du vill göra urval i. 

Klicka på urvalssymbolen eller tryck <F9>.

Har du aktiverat den kolumn som du vill göra urval i så kommer den att föreslås som det första urvalskriteriet.

Om det tidigare finns urval i fönstret kan du markera, ändra eller ta bort det. 

Det finns ingen begränsning på hur många urval du kan göra i tabellen.

I nedanstående exempel har vi öppnat aktörstabellen och aktiverat (klickat i) kundnr kolumnen.

 • Ännu är inget urval gjort utan vi klickar på Lägg till eftersom det är Kundnr vi önskar göra urval på.

Är det inte rätt kolumn som föreslås så kan du klicka på dropplisten och alla tillgängliga kolumner visas och kan väljas. Även de som är gömda.

 


Du kan använda relationsoperatorer för kolumnen.

 

Välj operator:
Är lika med (=)
Skilt från (≠)
Större än (>)
Mindre än (<)
Större än eller lika med (≥)
Mindre än eller lika med (≤)
Lika med föreslås automatiskt. 
Efter att du har valt operator ska du ange värden som ska gälla. I vårt exempel nedan vill vi visa kunder som är större än eller lika med 10000. 

Önskar du att lägga till fler kolumner i urvalet, klickar du ännu en gång på Lägg till och följer samma procedur som tidigare.

Det är algebra du får hjälp med att uttrycka genom operatorerna. Använd dessutom parenteser, en eller flera vänster och höger, för att ställa rätt fråga i urvalet.

Du kan välja mellan logisk operator OCH/ELLER. Det avgör om det aktuella tillägget ska gälla utöver det tidigare urvalskriteriet (OCH) eller som alternativ till det (ELLER).

Exempel:

Önskar du i aktörstabellen få en lista över kunder och leverantörer kan du göra följande urval. Skapa först en rad som visar urval på alla Kundnr som är större än noll, välj Lägg till kolumnen Lev.nr den logiska operatorn ELLER, räkneoperatorn STÖRRE ÄN och klicka på <OK>. Är det värdet noll som ska användas så behöver du inte fylla i något värde. Noll förslås.

 


Maria Tufvesson
Visma Software AB
0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här