Visste du att du kan ändra antalet tecken för automatiks komplettering i Visma Document Center Enterprise

av Magnus Sandström

Visste du att du kan ändra inställningen för hur många tecken du måste skriva i konteringsgridden innan automatiska komplettering i Visma DCE börjar föreslå konton och objekt? Detta ändrar du under systeminställningar i Visma DCE Administrator. Notera att denna förändring gäller för samtliga enheter.

För att ändra för automatiks koplettering för konto ändrar du inställning AccountsAutocompleteMinLength och för objekt ändrar du ObjectsAutocompleteMinLength.

 


0 SVAR 0