avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Arons Åkeri
CONTRIBUTOR *

Karensavdrag

av Arons Åkeri

Hej, kommer transPA anpassas något för det nya karensavdraget?

8 SVAR 8

av Oscar Mattsson

Tack för din fråga. Som @Caarina nämnde så är det inga förändringar för anställda enligt Transportavtalet som går på månadslön eller veckolön. Hanteringen för karens i avtalet är redan i överensstämmelse med de nya karensreglerna, och i TransPA görs ingen anpassning för denna kategori då hanteringen redan är korrekt.

Däremot kommer vi att göra anpassningar för timanställda som har rätt till sjuklön. Dessa beräknas idag med schablon på 8 timmars karens och vi kommer därför att bygga in möjlighet att beräkna karens utifrån genomsnittlig veckoarbetstid.

I Bussavtalet kommer vi att göra anpassningar för anställda med månadslön då de framöver skall beräknas på liknande sätt som anställda enligt Transportavtalet. Det betyder alltid blir 20% av veckoarbetstiden och inte som idag då karensen hamnar på första sjukdagen oavsett arbetspassets längd.

 

Anpassningarna blir valbara och behöver aktiveras av kund, innan den nya beräkningen träder ikraft.

Vi beräknar att kunna släppa dessa ändringar i februari, så att sjukfrånvaron för januari kan hanteras med de nya reglerna. Vi kommer att gå ut med mer information när det närmar sig.

Anne-Marie T
CONTRIBUTOR **

av Anne-Marie T

Hej, hur kommer Transpa att beräkna timanställda busschaufförers veckoarbetstid med tanke på karensavdraget?

av Oscar Mattsson

Tack för din fråga!

Idag kommer de första ändringarna ut gällande karensavdraget. Vi har fokuserat på anställda med månadslön enligt Bussavtalet samt timanställda enligt Transportavtalet. Detta är pga att det är de största grupperna av anställda. 

Hanteringen för timanställda busschaufförer kommer ut så snabbt vi hinner med, förhoppningsvis i vecka 7. Karensavdraget kommer ett ske i timmar och beräknas med 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid. Veckoarbetstiden baseras på arbetstid 12 veckor tillbaks och beräknar ett genomsnitt per vecka. Karensavdraget blir då 20% av den framräknade genomsnittliga veckoarbetstiden.

Vi kommer att informera mer i detaljer om hur karensavdraget i våra Användartips här i Communityt. 

porsckeulrika
CONTRIBUTOR **

Hej Oscar 

En fråga vi har chaufförer som är inrikesförare men när de kör på utland så går de över på utlandsavtalet hur kommer karensavdraget fungera för dessa ? Vissa månader har de månadslön och vissa månader så har de timlön inrikes och utrikes? Mvh Ulrika

Hej.

Tack för din fråga.

Vi har inte gjort någon förändring som påverkar anställda enligt Utlandsavtalet. De beräknas redan med 20% karenstid, enligt de nya lagändringarna.  

AnnicaFridlund
CONTRIBUTOR *
Hej jag har hogia löneprogram och jag har månadslön på mina chaufförer, har haft TransPA i ett år nu.
Jag gjorde som hogia beskrev att jag skulle göra inför ändringen av att karensdag blir karensavdrag och la in och ändrade lönearter och formler som de beskrev att jag behövde ha för de som har månadslön.
Men jag blir osäker nu eftersom jag efter detta läser att jag inte ska göra någon ändring med TransPA o transportavtalet eftersom det redan var rätt, men det jag användt hittills är följande lönearter i programmet: ( efter min ändring på namn o formel),
076 karensavdrag timlön
090 sjuklön 80% tom dag 14,
609 Sjukavdrag/arb timma
Jag inser ju att dessa är för timavlönade, jag har ju lagt in även de andra nu då för månadsavlönade, löne arter :
075 Karenstillfälle,
077 karensavdrag månadslön,
080 sjuklön 80% tom dag 14,
610 Sjukavdrag/Tim tom dag 14
Men vilka lönearter kommer mitt program använda nu då och måste jag göra något mera för att det ska bli rätt?
Annica
LenaFritzson
VISMA

av LenaFritzson

Hej

Om du bara använder TransPA för lönekörning alltså inte bereder några löner manuellt i Hogia då behöver du inte göra det som Hogia föreslår. Har du fler funderingar så ring oss på support.

Caarina
CONTRIBUTOR ***

av Caarina

Våra månads, veckoavlönade kommer det inte bli någon förändring av den nya regeln eftersom den redan gäller.  Men däremot timavlönade blir det förändring till detsamma som gäller för månad, veckoavlönade.

 

I BA informationen som vi fått står det bl a så här: 

I Transportavtalet finns redan idag regler om karensavdrag för vecko- eller månadsavlönad arbetstagare. Dessa regler kommer att fortsätta gälla även efter att de nya reglerna i sjuklönelagen trätt i kraft. För dessa arbetstagare innebär de nya reglerna således ingen förändring, utan avtalet ska fortsätta tillämpas som tidigare.

 De nya reglerna i sjuklönelagen innebär att karensdag inte längre får användas. Eftersom Transportavtalets nuvarande regler innebär att karensdag ska tillämpas för timavlönade, måste en förändring göras i avtalet. Ändringarna i sin helhet framgår nedan. Närmare om karensavdrag för timavlönade

Från och med den 1 januari 2019 ska karensavdrag för timavlönade hanteras på samma sätt som för vecko- och månadsavlönade. Dessa regler innebär att karensavdrag ska göras med 1/5 av arbetstagarens ordinarie veckoarbetstid. Detta ska nu också gälla för timavlönade, se exempel nedan.

 

Efter årsskiftet kommer därmed ni som arbetsgivare kunna tillämpa samma system för beräkning av karensavdrag för samtliga arbetstagare, oavsett om de är tim-, vecko- eller månadsavlönade.