Mine produkter
Hjælp
Camilla Nan Dahl1
CONTRIBUTOR ***

Løntillæg for St. Bededag

af Camilla Nan Dahl1

I forbindelse med afskaffelse af St. Bededag skal vi udbetale løntillæg til alle vores medarbejdere pr. 01.01.2024.

Er der mon nogen der ved, hvordan man udbetaler det sammen med ferietillægget? Kan man ændre procenten for ferietillægget, så det kommer til at udgøre de ekstra 0,45%´s tillæg?

 

  1. I kan vælge at udbetale løntillægget to gange årligt med lønnen for maj og august måned. Løntillægget kan enten udbetales sammen med lønnen eller som en integreret del af lønnen eller ferietillægget.
  2. I kan også vælge at udbetale løntillægget løbende med den faste løn hver måned.
13SVAR13
Godkendt løsning
Susanne123
CHAMPION ***

af Susanne123

Så har VISMA holdt årsmøde og her blev sagt ret klart fra advokaten at hun ville vælge at være konservativ og ikke erstattes st. bededag med en anden fridag. - Det er helt vildt ærgerligt, når nu vi havde en virksomhed som ellers var klar til at give os en fridag, men de er jo ikke så dumme at de både giver os i pose og sæk.

GoToWebinar 017.png

Camilla Nan Dahl1
CONTRIBUTOR ***

Tusind tak Susanne - blev der sagt noget om, at der kommer en bestemt lønart til tillægget ?

 

Godkendt løsning
JND
CONTRIBUTOR ***

af JND

Hej Camilla. Der ligger et webinar i Vismas bibliotek om opsætningen af løntillægget, som er værd at se. Her forklares om lønarterne og hvad du ellers skal være obs på. De afholder det igen den 10. dec.

/Joan

Mettetropp
CONTRIBUTOR **

af Mettetropp

Jeg er sikker på at Visma kommer med en løsning på denne opgave.

Det er ikke samme beregningsgrundlag som Ferietillægget og jeg tror også det er vigtigt at man synliggører det på lønsedlen.

 

 

Camilla Nan Dahl1
CONTRIBUTOR ***

Tak for input - lad os håbe, at der kommer en udmelding fra Visma omkring det 🙂

JND
CONTRIBUTOR ***

af JND

Hej Camilla.

 

Du kan ikke blot forhøje satsen for ferietillæg, da beregningsgrundlaget for dette og kompensationen ikke er det samme.

Jeg vil mene, du skal lave en opsætning som opsparings- og udbetalingsmæssigt ifht. året er en kopi af opsætningen for ferietillægget - blot med et andet beregningsgrundlag. 

 

Vi håber stadig på at kunne erstatte dagen med en anden, så jeg har ikke sat mig 100% ind i opsætningen for udbetaling af kompensation endnu.

 

Bh 

Joan

Camilla Nan Dahl1
CONTRIBUTOR ***

af Camilla Nan Dahl1

Hej Joan - tak for input. Vi har i vores virksomhed fået grundlovsdag betalt i stedet - men tror ikke at det er "godt nok" - Tillægget for st. bededag skal vel stadigvæk betales !?

jh1966
CONTRIBUTOR ***

af jh1966

Dette fremgår af FAQ hos DI.

jh1966_0-1699958659662.png

 

Susanne123
CHAMPION ***

Vi har i dag modtaget en skrivelse fra Dansk Erhverv omkring tillægget og der står følgende:

 

3. Månedslønnede lønmodtagere
Løntillæg 0,45 pct. af årslønnen
Forøges arbejdstiden i medfør af lovens § 2, stk. 1, modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn eller fast løn for en anden periode, et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen.
Bestemmelsen omfatter lønmodtagere, der modtager en fast løn for en bestemt periode, uanset
hvor mange helligdage, der indgår i lønperiode. F.eks. månedslønnede, der modtager samme faste løn hver måned. Bestemmelsen omfatter dermed ikke lønmodtagere, der afregnes for en fast
periode, men hvor lønnen alene afregnes efter det præsterede antal timer. Denne gruppe omfattes
af den foreslåede § 4 om timelønnede, hvis arbejdstid forøges.
Loven stiller ikke krav om, at de ekstra arbejdstimer skal lægges på store bededag.

Løntillægget optjenes løbende, idet de ekstra arbejdstimer således indgår i arbejdsgiverens almindelige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdstiden.
Virkningen af bestemmelsen for månedslønnede, hvis arbejdstid er forøget, vil være, at der hver
måned optjenes 0,45 pct. af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg.
Optjeningen af løntillægget sker uafhængigt af, om og hvornår den ekstra arbejdstid i medfør af §
2 er præsteret.
Forøges arbejdstiden ikke som følge af § 2, stk. 1, vil der ikke være ret til betaling efter denne bestemmelse.

 

Værd at bemærke er sidste sætning. Hvis ikke vi skal arbejde mere fordi der indføres en anden fridag så skal vi ikke havde tillægget.

 

God weekend

Camilla Nan Dahl1
CONTRIBUTOR ***

Ja - jeg har også bidt mærke i den sidste sætning.

Vi har dog sendt spørgsmålet videre til vores advokat, som vi håber kan tolke helt klart på dette. Vi krydser fingre for, at der IKKE skal kompenseres!

Susanne123
CHAMPION ***

Jeg kan jo tage fejl, men jeg tænker umiddelbart kun at tillægget skal udbetales hvis du ikke får en betalt erstatningsfridag.

JND
CONTRIBUTOR ***

af JND

Dét er i hvert fald, hvad vi håber på. Dog har jeg i den forbindelse hørt revisorer påtale, at man da ved fratrædelser skal tage forhold af erstatningsfridagen og er det resultatet, så er vi lige vidt mht. den administrationsmæssige byrde i det. Vi venter i spænding på en klar udmelding.

Susanne123
CHAMPION ***

af Susanne123

Skal det forstås som, at hvis man fratræder og man IKKE har nået at holde en erstatningsfridag, så skal der alligevel laves en beregning. Ja, så er det op af bakke.

Jeg afventer også i spænding om vi skal have et tillæg eller får en erstatningsfridag, jeg stemmer for det sidste 😉

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.