Visma.net Time & Absence
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma.net Time & Absence

Finn informasjonen du trenger om Visma.net Time & Absence - innenfor alt fra timeføring, til fraværsregistrering, til mobile løsninger. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

De ansatte greier ikke å registrere prosjekt på timenenår de bruker app'en. De får heller ikke opp "godkjenn til". Er dette en feil hos oss? Jeg trodde dette skulle være i orden nå.
HeiFlere av våre brukere av visma.net time skulle ønske de kunne skrive til og fra klokkeslett - istedet for å regne ut hvor mange timer de har jobbet en dag.Er det noe tidsperspektiv på når dette evt. vil komme?Marit T
I Visma.net Calendar er det ønskelig at rapporten som heter "Arbeidede timer" faktisk viser arbeidede timer. Pt. så tas ikke flexitid med. Arbeider man 9 timer én dag, og fører dette på 7,5 timer "Timelønn" og 1,5 timer på "Flexitid +" så viser rapporten kun 7,5 timer som arbeidet tid.Ideen bak meldingen her, bør da være å enten døpe om rapportnavnet til "Timelønn" eller endre rapportens innhold til å vise antall arbeidede timer.
Det bør være mulig å lage bedre skjermrapport i Calendar.Det er stort behov for dette, spesielt på fleksitid, siden det ikke kan tas fra Visma lønn eller H&L.Under lister jeg opp en del ønsker, som bør være mulig for alle typer koder enten det er fravær eller timer:1. Få summert de kodene du velger å se på rapporten, med sum pr ansatt, evt. sum pr kode pr. ansatt2.Velge hvilke ansatte som skal være med på rapporten3. Kunne velge sortering på ansatt navn eller id3. Velge å ikke vise summen planlagte timer.4. For å få korrekt rapport over fleksisaldo, må det også være mulig å ta med endring i timesaldo.5. Eksport til fil/excel
Iforbindelse med GDPR og nytt lovverk rundt personopplysninger, vil avtaleverk for våre felles kunder måtte fornyes.
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (368)