Mijn Communities
Help
Simone Roskam
CHAMPION ***

Uniformiteit nieuw contract (eenvoudige wizard) t.o.v. overige mutaties

door Simone Roskam
Status: Bestaat al

We zouden graag zien dat de functionaliteiten van de verschillende soorten mutaties (nieuw contract / contract wijzigen) hetzelfde zijn.

 

Indien we gebruikmaken van contract wijzigen zien we in het laatste scherm de keuze 'voltooien'. Oftewel voor de klant is duidelijk dat na het klikken op deze knop de mutatie wordt ingestuurd.

SimoneRoskam_0-1709237278774.png

 

Indien we gebruikmaken van de eenvoudige wizard bij een nieuw contract zien we dat de klanten niet de knop 'voltooien' zien maar volgende >. Hierdoor is het niet duidelijk voor de klant dat na het klikken op volgende > de mutatie wel degelijk wordt ingestuurd.

SimoneRoskam_1-1709237396057.png

 

Graag ook uniformiteit t.o.v. de overige opties:

- Niet annuleren maar actie afbreken

- De mogelijkheid om documenten toe te voegen

- De mogelijkheid tot 'later doen'

5 Opmerkingen
door Rene van Jole
Status changed to: Status: In onderzoek

Hartelijk dank voor je idee.

 

Dit is complex en niet een aanpassing, het ligt ook helemaal aan de inrichting van het proces wat je te zien krijgt en achter iedere knop zit een reden, het werkt daarom ook niet in alle secties hetzelfde 


Graag houden wij in de gaten hoeveel stemmen je idee krijgt. We zullen vervolgens op basis van het aantal stemmen in combinatie met de strategie van het product je idee al dan niet op de backlog opnemen. We zullen je via dit idee op de hoogte houden van de status.

Toelichting mbt de statussen vind je ook in FAQ

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg
Status changed to: Status: Bestaat al

Hi @Simone Roskam,

In het nieuwe contractscherm staat soms de knop 'Volgende' en soms de knop 'Voltooien', afhankelijk van de vraag of er nog een stap achteraan komt.

Als er nog meer gegevens ingevuld moeten worden die bijvoorbeeld niet vanuit het basiscontract kunnen worden overgenomen, dan komt er nog een stap achterna.  Als er geen stap achteraan komt is er wel de knop Voltooien. 

MarinkaEweg_0-1713858333427.png

 

Simone Roskam
CHAMPION ***
door Simone Roskam

Hi @Marinka Eweg ,

 

Dank voor je reactie maar ik heb dit getest en dit is niet het geval. In bijgevoegd voorbeeld klik ik op volgende (eenvoudige wizard) en krijg ik direct onderstaande melding. Oftewel volgende is wel degelijk voltooien voor de indiener.

 

SimoneRoskam_1-1713861736905.png

 

SimoneRoskam_0-1713861675748.png

 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

Hi @Simone Roskam, je hebt gelijk, het bepalen van welke knopnaam wordt getoond is gecompliceerder dan alleen kijken of er nog een volgende stap is. Er wordt bij het openen van het scherm een validatie gedaan. Als er gezien wordt dat er iets ontbreekt dan wordt de knop Volgende getoond. Wordt dit tijdens het invoeren allemaal netjes ingevuld en je klikt op Volgende, dan wordt er weer een validatie gedaan. Als alles dan compleet is wordt de actie alsnog voltooid. Maar het kan ook zo zijn dat het niet compleet kan worden ingevuld, bijvoorbeeld omdat er velden op het scherm ontbreken. Er komt dan een volgende stap. Dan is de knop Volgende weer wel logisch. 

Al met al is het best complex en zal het per situatie/inrichting afhangen of het verbeterd kan worden of niet. 

Simone Roskam
CHAMPION ***
door Simone Roskam

@marinkaeweg Dank voor je reactie! Weet in ieder geval dat wij hem veel terugkrijgen in evaluaties en dat klanten het wel degelijk belangrijk vinden dat er uniformiteit komt in de afhandeling van mutaties.