Mijn Communities
Help
KesterenMB
CONTRIBUTOR ***

Verzuimcijfers opsplitsen in geleding OP en OOP (Voortgezet Onderwijs)

door KesterenMB
Status: Realisatie waarschijnlijk
Graag zouden wij de mogelijkheid willen hebben om onze verzuimcijfers te kunnen opsplitsen naar geleding: OP/DIR (onderwijzend personeel en directie) en OOP (onderwijsondersteunend personeel). We hebben één verzuimcijferpercentage nodig voor OP/DIR en één voor OOP. Nu is dat alleen op afdelingsniveau mogelijk. Deze percentages willen we kunnen vergelijken met de landelijke cijfers vanuit DUO/Voion.
4 Opmerkingen
door Rene van Jole
Status changed to: Status: In onderzoek

Hartelijk dank voor je idee.
Graag houden wij in de gaten hoeveel stemmen je idee krijgt. We zullen vervolgens op basis van het aantal stemmen in combinatie met de strategie van het product je idee al dan niet op de backlog opnemen. We zullen je via dit idee op de hoogte houden van de status.

Toelichting mbt de statussen vind je ook in FAQ

Martina van Regenmortel2
CONTRIBUTOR *
door Martina van Regenmortel2

graag ook voor Primair onderwijs

Martina van Regenmortel2
CONTRIBUTOR *
door Martina van Regenmortel2

@Rene van Jole 

beste René, kun je aangeven wat de status is van dit voorstel? Ook in het PO is de uitsplitsing OOP, OP en DIR van belang. Bedankt Martina van Regenmortel, Elevantio

door Rene van Jole
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk

Je idee heeft de status "realisatie waarschijnlijk" gekregen, daarmee is het op de Roadmap geplaatst onder nummer 5906

Dat het op de Roadmap staat betekent niet dat het verzoek altijd op korte termijn kan worden ingepland. Het aantal ideeen is vele malen groter dan we kunnen realiseren waardoor het best nog lang zou kunnen duren voordat uw idee ingepland kan gaan worden. Voor meer informatie over deze en andere statussen verwijzen we je graag naar de FAQ