Mine områder
Hjelp
Frode Røkenes
CONTRIBUTOR ***

Godkjenne timer - uoversiktlig

av Frode Røkenes
Status: Stem - Vi vurderer!

Her er et eksempel hvor lite oversiktlig det er når en mellomleder skal godkjenne.

 

Flexitime – full day er egentlig fravær fra flexikonto

Flexitime+ er egentlig tillegg til flexikonto tilstede

Timelønn fastlønte er egentlig vanlig tilstede

 

Godkjenner ser her kun tillegg – det er ingen indikatorer som forteller hva som er fravær og hva som er tilstede. Selvfølgelig iblandet norsk og engelsk.

Godkjenner må da vite hva som er hva når det enkelt kunne vært opplyst hva som er fravær og hva som er tilstede. Dette er bare eksempel. Masse muligheter for usikkerhet ved forskjellige koder.

Enorme muligheter for forbedring.🙄


Skjermbilde 2021-02-10 193526.jpg

 

4 Kommentarer
John Christian
CONTRIBUTOR ***
av John Christian

Her burde det helt klart være på norsk når man har brukergrensesnittet på norsk, samt at man burde ha både datoer, tekster osv. formatert riktig iht språket man benytter.

 

Det burde også være mulig å vise tekstene på norsk for standardkonfigurasjonen, og ikke bruke "kodeteksten" fra engelsk. Per nå ser det kun ut som egne koder vises på norsk i pdf'en.

 

Det er også veldig forvirrende å blande + og - som om det skulle være en bindestrek. Feleksitid burde vært skrevet uten mellomrom i det minste (det er forvirrende å se bindestreken overalt i skjermbildene da det egentlig er en minus), slik: 

"Flexitime–"

"Flexitime+"

 

av Anne Stine Kjelstad

Veldig enig i kommentarene over! Vi opplever at ledere synes denne er veldig tung å få god oversikt i når de skal godkjenne en periode.

 

Tilføyer også følgende ønsker om endring:

 

- Fravær, timer og tillegg burde vært kategorisert enten under hver sin heading, eller fremstilt med en kommentar på transaksjonen. Ref. ønske om indiaktor over.

- Rapporten vil kunne inneholde fraværssøknader som allerede er godkjent. Derfor burde det fremkomme en status på transaskjonen. Eller oppsummert under egen heading helt nederst. Da vet leder om han/hun må vurdere og ta stilling til søknaden eller om han/hun allerede har gjort det.

- Dato burde vises i en kolonne for seg, gjerne først. Også burde fra-til klokkeslett være i en egen kolonne etter det.

 

 

wm-obas
CONTRIBUTOR ***
av wm-obas

Ja enig. Og det er veldig vanskelig å sjekke dato når den er skrevet "feil" vei. Vi vet at ting skal gå fort og da er det lett å se feil her.  Enig i at det er uproft med litt engelsk og litt norsk. Kanskje et testpanel med "Brukere" kan bidra med gode innspill.

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Veldig enig i kommentarene over. Gode innspill!

 

Føyer til at man burde få mulighet til å sortere timelistene på dato, ikke bare på kode. Det blir håpløst for godkjenner å få kjapp oversikt over hva som er registrert sammen, f.eks. timer og overtid eller andre tillegg, når det sorteres på kode. 

 

Et testpanel høres ut som en god idé, @wm-obas!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"