avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

agutvik
PARTNER

Angi kriterie for sum i filter-funksjoner

av agutvik
Status: Implementert

Legger inn et ønske om å få mulighet til å angi et kriterie for sum/bruddsummer i filterfunksjonen som finnes. Da både i filterfunksjonen i eksisterende skjermbilder, og ved oppbygging av egendefinerte forespørsler.

 

F. eks jeg vil ha alle åpne leverandørfaktura i listeform, men jeg vil også ha en sum pr leverandør. Man får til mye i Excel, men man hadde sluppet veien via excel hvis man hadde hatt en funksjon for å definere på hvilket kriterie man vil ha en sum-linje. Vil også gjerne ha mulighet til å vise bare sumlinjene. At man kan switche mellom listevisning med bruddsummer, og vise bare sumlinjene. Resterende parametre setter man som vanlig i skjermbildet eller den egendefinerte forespørselen via felter i toppen eller som kolonnefilter. 

14 Kommentarer
OleNoer
VISMA
av OleNoer
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!

For å sikre best mulig oversikt over hvilke ønsker og idéer flest ønsker, er det viktig å se hvor mange som har de samme behovene. Oppfordrer derfor alle til å stemme om de synes dette er en god idé

Emil_Columbi
PARTNER
av Emil_Columbi

Dette er nyttig funksjonalitet som er etterspurt ofte. Det kan "løses" ved hjelp av egendefinerte forespørsler og pivot-tabeller, men da ikke i samme skjermbilde slik du ønsker ved bruk av filterfunksjoner. Mange ønsker også ulike summer i toppen av eksisterende og egendefinerte forespørsler.

 

Jeg ser derimot en del tekniske utfordringer, da dette vil kreve store endringer rundt funksjonaliteten til filterfunksjonen. Per nå kan denne fjerne data fra et allerede-eksisterende skjermbilde og vise det frem. Aggregering (f.eks summering) av data fungerer noe annerledes, og krever også store ressurser fra systemet.

 

Når du åpner, f.eks skjermbildet Inngående faktura, så laster systemet inn (basert på skjermoppløsning) inn 25 fakturaer. Dette sparer mye ressurser sammenliknet med å laste inn alle. Tilsvarende er sant dersom du filtrerer ut uønskede resultater - den laster kun inn 25. Dersom du ønsker å summere for alle linjer dynamisk slik du foreslår vil dette kreve enorme ressurser dersom det utføres slik jeg tenker uten vesentlige strukturendringer i systemet.

 

Med bakgrunn i dette vil jeg likevel utfordre utviklingsavdelingen hos Visma til å løse denne tilsynelatende umulige problemstillingen - dette klarer dere ikke! Smilefjes veldig glad

agutvik
PARTNER
av agutvik

Tru hvor god stemning det blir når de får til dette 🙂 Jeg ser en stor merverdi i å få gjort mere filtreringer i systemet da tallene der er låst til bokføringen som er gjort. Det er bare en kjapp feilklikk i et excel-ark så har tallene endret seg. Vi testet en spesifikk liste på åpne leverandørposter via egendefinert forespørsel og pivot, men presentasjonen i dette tilfellet ble ikke slik jeg ville ha den. 

Steinar Møller
PARTNER
av Steinar Møller

Dette er et ønske som kommer fra veldig mange av våre kunder inkludert oss selv. Muligheten for at summen for kolonnene som har beløp og antall i egendefinerte rapporter. Da også summering når man filtrerer på kolonner.

Har fått dette spørsmålet i flere år og er derfor et meget ettertraktet ønske. 

av Edwin Myrvold-Sijtsma

Hei. Vi ser på saken og en mulig løsning nå. Hva synes dere om følgende forslag?

 

Du kan angi for hvert felt i forespørselen om det skal vises en sum, og du kan velge en total samlet funksjon (SUM, AVG, MIN, MAX). I dette eksemplet la jeg til en total for kolonnene DocAmt og Balance. Se andre skjermbilde hvordan dette ser ut. Når du endrer filteret, endrer summen også.

 

sum1.pngsum2.png

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Dette er absolutt en forbedring.  Jeg forsøke selg å legge til slik du viser, men fikk ingen sum.  Funksjonen er kanskje ikke aktivert ennå.

Dersom jeg forstår eksemplet riktig gir dette bare totalsum, vi ønsker også bruddsummer.  Tenker at bruddsummene nok kan defineres sammen med Sorteringsrekkefølgen.

Emil_Columbi
PARTNER
av Emil_Columbi

Funksjonaliteten ser helt fantastisk ut, Edwin. Dette vil utvilsomt mottas med stående applaus hos sluttbrukerne - og hos meg 🙂

 

Angående bruddsummer er jo dette på mange måter tilsvarende problemstilling som ovenstående. Det er allerede mulig å fremstille bruddsummer og totalsummer ved bruk av gruppering, men du vil da ikke kunne se enkeltpostene i samme forespørsel. Dette er løst med hensyn på totalsummer her.

 

Implementeringsmessig er hovedforskjellene at tidskompleksiteten bak bruddsummer er høyere enn ved totalaggregering i et worst case scenario, da det enten fordres at listen sorteres på forhånd eller søkes i etterkant (hvor en totalaggregering summerer uten å ta stilling til andre verdier), og at det må legges til inne i forespørselen (hvor radene garantert er definert med fast struktur basert på tabellen de bygges opp av - i motsetning til utenfor forespørselen, slik totalaggregering gjør).

 

Det kan tenkes at det kan legges opp "dummylinjer", hvor f.eks linjen ser ut som en vanlig linje, men kun aktuelle felter fylles ut (Beløp og kontonummer ved bruddsummer basert på konto), og resten står tomt (men kanskje en ny kolonne som indikerer om linjen er en bruddsum eller faktisk post).. men jeg ser at dette kan bli en utfordring.

 

Dersom det viser seg at ingen av de ovenstående punktene skaper bekymring fra deres side hadde det selvfølgelig vært ypperlig om vi fikk til dette også, men i første omgang er jeg (som hyppig bruker av egendefinerte forespørsler) ytterst takknemlig for at dette omsider kommer på plass - takk Edwin og utviklingsteamet 🙂

av Edwin Myrvold-Sijtsma

Takk for tilbakemeldingene! Dette er ikke aktivert enda, nei. Dette er en prototype per nå og vi ville gjerne sjekke dette her først før vi eventuelt starter implementeringen. Vi skal undersøke litt mer og endrer til akseptert når vi kan starte jobben (forhåpentlig så snart som mulig).

Steinar Møller
PARTNER
av Steinar Møller

Dette ser veldig bra ut Edwin, vil absolutt gi merverdi til kundene og oss som lager forespørsler. Her ser jeg at vi kan lage både summer for beløp og antall og det er akkurat hva som er etterspurt. Verdien er at man slipper å måtte laste ut til Excel hver gang en skal summere, noe som ofte trengs. 

 

Regner med at bruddsummer er mye mer komplisert å få til, slik det nevnes her. Om vi kan få ut dette som dere har kommet med nå i første omgang, så får vi heller ønske oss bruddsummer i neste runde.  

Kjør på 🙂

 

agutvik
PARTNER
av agutvik

Å få en sum på definert utvalg i en forespørsel er definitivt et steg i rett retning. Så skal ikke si dette ikke er godt nok.  Bruddsummer har en stor verdi hvis man for eksempel skal analysere transaksjoner på kunde/leverandørnivå. Så hvis man kunne definert på hvilken kolonne man ønsker å se en sum, f. eks pr kundenr/levnr og kunne drillet seg videre til underliggende transaksjoner bak summen så burde ikke det være ressurskrevende oppsett? At man lager en forespørsel som viser summer, og har en kobling til en transaksjonsforespørsel med samme parametre som i den opprinnelige forespørselen med "brudd-kolonnen" som hyperlink? Jeg jobber litt lite med Visma.net for tiden, men stikkordet her er summer på totalt antall transer i en forespørsel etter at man har satt aktuelle parametre, og et ønske om bruddsummer på et definert kriterie også. 

av Edwin Myrvold-Sijtsma
Status changed to: Status: Akseptert

Da skal vi starte jobben med det forslaget som jeg viste og håper vi får til det vi ønsker 🙂

JohnK
CONTRIBUTOR **
av JohnK

Dette er et stort savn.

av Edwin Myrvold-Sijtsma

Vi har jobbet med første utkastet og dette er planlagt til ny versjon av Visma.net ERP planlagt 12. mai.

av Edwin Myrvold-Sijtsma
Status changed to: Status: Implementert

Dette ble levert i ny versjon 12./13. mai. Mer informasjon kan du lese i Hva er nytt i Visma.net ERP fra 13. mai?

Vi håper dere liker denne forbedringen 🙂