Mine områder
Hjelp

Koblede automatiseringsplaner

av Kjetil Vikse Moen
Status: Åpen Idé

Automatiseringsplaner er jo vel og bra, men det tar jo litt tid og de kan jo gå på kryss av hverandre. Tenkte at det burde jo være mulig å sette opp en serie av automatiseringsplaner. At når en kjører en automatiseringsplan så kan en sørge for å gjøre flere automatiseringsplaner i rekke.  Da hadde en sluppet å opprette flere planer og en slipper å vente til neste intervall starter før en kjører neste del av jobben. 

 

Dette kunne vært nyttig ved feks. utfakturering hvor en da hadde satt opp automatiseringsplanene i en rekke hvor neste jobb startet når den første var ferdig. Andre områder dette kan være nyttig på er feks. betalingshåndteringer hvor en ønsker at den ene jobben er kjørt før vi starter den andre. 

 

Påfølgende jobb(er) burde vært lagt på den jobben som skal startes først. Det bør også vurderes ett parameter av/på for om en kun skal kjøre de recordsene som ble håndtert av den første jobben når de påfølgende jobbene skal startes. Det kan være nyttig om en skal unngå at en kjører jobb 2 før jobb 1. I dag løser en gjerne det ved å kjøre jobb 2 en gang på kvelden og utelater jobb 1 i intervallet hvor jobb 2 kjører. Dette gjør at vi må vente til kvelden før jobben er ferdig. 

 

Situasjoner hvor en ikke trenger å tenke på om en kun skal kjøre på foregående jobb er når jobb 2 ikke kommer til å starte på records før jobb 1 er kjørt. Feks faktureringsrutinen hvor faktura må være opprettet før en for oppdatert utgående faktura. I disse tilfellene ville en spart opprettelse av mange jobber og en hadde fått en raskere håndtering av jobbene.

1 Kommentar
av Geir Rune Teigen

Glimrende idé!

Jeg støtter denne. I tillegg ville det vært tilnærmet magisk hvis dette kunne gjøres sekvensielt, med og uten avhengighet og med mulighet for avanserte regler som "IF - Else - Then".

I en slik avansert "automatiseringsplanlegger" må en form for kontroll og/eller feedback til operatør bygges inn, slik at nøkkelperson hos kunden automatisk kan få beskjed om at "Nå er følgende leveranser oppdatert, faktura klargjort og oppdatert, og faktura sendt til AutoInvoice"
Videre burde det være rapport for slikt som "Automatisering har opprettet følgende leveranser, disse linjene kunne ikke leveres".

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"