cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ønske om ikke å få inn alle linjene i EHF faktura på enkelte leverandører

by Kjersti Skramstad Lauritzsen1
Status: Implementert
 

 

Fra enkelte leverandører  kommer det inn mange sider med faktura. Hadde et eksempel hos en kunde på en faktura fra kolonial hvor denne besto av 27 sider. På denne fakturaen var det  mer enn 1000 linjer som kom inn på bilaget. Det går rett og slett ikke å legge til kostnadsbærere på alle disse linjene.

Kunden måtte derfor slette alle linjene for bare legge inn en oppsummeringslinje. Selv om vi brukte Shift knappen for å markere flere linjer samtidig så gikk det utrolig mye tid på å fjerne disse linjene. På denne fakturaen tok det 15 minutter å få fjernet alle linjene.

 

Det burde ha vært en innstilling på leverandøren hvor man kan sette om man ønsker en linje inn eller alle linjene. Da hadde man sluppet å slette linjene.

 

Alternativet er å slette hele bilaget og legge det inn manuelt på nytt, men dette synes jeg er en dårlig løsning.

 

6 Comments
PARTNER
by BeritAnne

Dette er samme som ønske "En innstilling for å velge bort linjesplitt ved innlesing av EHF" som ble lagt inn av agutvik 16.05.2018.

For enkelte fakturaer og firma kan dette være viktig å få en løsning på, både for å slippe forenkle innlegging av kostnadsbærere, men også for å få en oversiktlig mengde transaksjonslinjer i HB.

VISMA
by OleNoer
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!
 
CONTRIBUTOR **
by havardv

Er det noe fremgang i denne saken? Mange som etterspør dette.

VISMA
by OleNoer

Inngående fakturahåndtering er fokus, og dette er en av mange funksjoner/egenskaper som vil får tilbakemeldinger om er viktig for at det skal bli mer effektivt. Vi har også invitert brukere til å være med å bestemme/prioriter, og over 30 har meldt seg. Meld deg gjerne her dersom du ikke allerede er med

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Vil-du-vaere-med-a-bestemme-hvordan-vi-videre...

 

Foreløpig så har vi ikke noen dato på når dette blir tilgjengelig for kunder, men så snart vi klarer å tidsfeste dette vil vi informere. 

 

VISMA
by OleNoer
Status changed to: Status: Implementert

Vi planlegger at vi lanserer løsning for dette i versjonen som er tilgjengelig 16 desember. Forsøker å legge ut en artikkel( brukertips i løpet av uken), så blir det gått gjennom på versjonswebinar til uken

CONTRIBUTOR *
by Jane1

hva må jeg søke på for å finne denne artikkelen ( brukertips) eller svar på hvordan jeg får bort disse linjene?