cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

PARTNER

Forbedring av rapporter i Visma.net Expense

by MaritaL
Status: Accepterad

Hei

Det har kommet inn ønske fra kunde at en kan gjøre flere utvalg på rapporter i Expense. 

Rapporter - Reiseregninger - Oversiktsrapport

Det er ønske om å kunne både gjøre utvalg på utleggstyper, samt summere på disse.

Mvh Marita

1 Comment
by Gunnar Glendrange (Updated ‎07-09-2018 15:23 by Gunnar Glendrange VISMA )
Status changed to: Status: Accepterad

Takk for innspillet, vi er helt enige!   En løsning for det kommer, det tar dessverre tid.  Planen er 1. kvartal 2019, skal ta en ny runde på det neste uke - i håp om før.